Stig med katt omgiven av farbröder som hjälpte till med div. arbeten på tomten. En av dem hette, tror jag, Cedervall. Mammas hjälpreda ser väl rar ut? 1923-1924?