Morfars bilder från 1900-talets början

Bilderna satt inte i något album, utan låg lösa i ett kuvert.


Morfars far Nils Otto Baumgardt, 1878-08-29 - 1938-11-04
och
Morfars mor Juliana Maria Christina (Nana), född Dam, 1883-08-08 - 1932-04-15
vid pianofabriken. Osäker på årtalet


Nana i korgstol på Apoterkaregatan 8


Längst till höger står Morfars morfar. Nr tre från höger är nog hans syster Anna. Hembiträdet Emmy Möller är nr fyra från vänster.


Emmy Möller, Morfar, Greta och Morfars Morfars sköterska i Boda ca 1915


Morfars syster Greta Juliana Dam Baumgardt, 1909-02-13 - 1922-08-28,
Morfar och en något äldre lekkamrat vid lekstugan i Boda 1915.


Salongen i Boda kanske 1915. Nana med föräldrar. Morfars morfar Hans Adolf Kristian Dam, 1856-05-04 - 1922-11-17, och
Morfars mormor Josefina Wilhelmina, född Petersson, 1851-10-02 - 1918-03-02.
Porträtten till vänster föreställer Carl Erasmi Dams föräldrar. I hörnet är det nog Morfars föräldrar.


Den här bilden finns med i Morfars berättelse om fajansfabriken. Morfars och Gretas kompis hette Axie.


Emmy, Greta, Morfar och en sköterska 1915.


Greta och Nana ca 1915


Nana och Morfars Mormor


Damerna på bänken är Morfars Morfars systrar
Helena Maria Dam (1861-11-11 - 1945-08-01) och
Anna Elisabeth Dam (1863-10-19 - 1946-08-05).
Jag vet inte vilka de andra är.


Greta och Morfar i Linköping vintern 1915-16


Morfars Morfar och bredvid honom hans syster "faster Anna". Längst till höger står Morfars Far.
Morfars Mor sitter till vänster. De övriga känner jag inte igen.


Morfars Morfar i Boda. Morfars Mormor dog 1918, därav sorgebandet.


1919.Boda park.jpeg


Greta, Morfar och Axie, tror jag.


Det här är på Grimskär utanför Pataholm


Borgholms slottsruin


Nana i Boda. Vet ej vilket år.


Nana planterar någonting i krukor. Det är nog Morfar som står i dörröppningen till lekstugan.


Det här är 1919. Nana har Stig i famnen.


Nana och Stig 1919.


Nana på Öland 1919


Det här är Morfar och en äldre lekkamrat på en båt, gissningsvis i Pataholm.


Här är Greta, Nana och Morfar på väg till Grimskär 1919 enligt en notering på baksidan.


Morfars far, okänd dam, Morfars mor och Morfars morfar


Stig och Morfar 1920 (att döma av Stigs storlek)


"Stig, Greta och Dadda" står det på baksidan


Jag gissar att det här är i Linköping vintern 1921-22.


Jag tror att det här är Greta 1921 eller 1922


Jag tror att det här är Greta 1921 eller 1922


Greta och Nana 1921 eller 1922


1921.Greta.Nana.matsack.jpeg


1921.Greta.Nana.strand.jpeg


1921.Nils.Nils.Nana.tant.jpeg


1922.Boda.jpeg


1922.Greta.Adolf.jpeg


1922.Greta.Emmy.jpeg


1923.Nils.Nissebo.jpeg


Morfar och Stig i storstugan på Nissebo 1923. Ett par av de där glasdörrarna finns hos Michael och Peter.


Morfar och Stig i storstugan på Nissebo 1923.


Morfar på Nissebo. Är det där en studentmössa? I så fall är det 1926.


Morfar, troligen i slutet av 20-talet.


Morfars föräldrar Nils och Nana vid Stadshuset i Stockholm i slutet av 20-talet


Gösta åker motorbåt med sin pappa ca 1928


Nils, Nana, Gösta och Stig på Skarnö ca 1929. Gösta berättade att de brukade åka dit och plocka enbär.


Till fotoalbumet

Till släktforskningssidorna