Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1276

Benämning i förteckningen: Tvådelad form, oval

Beskrivning: Se Hull1125. Formhalvorna har olika nummer, men jag har valt 1276 eftersom det var ledigt. Kan vara överdelen till en kanna eller karaff.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen