Förfäderna är sorterade efter generation, med Far före Mor. Ordningen blir alltså Farfar, Farmor, Morfar, Mormor, Farfars Far, Farfars Mor, Farmors Far, Farmors Mor, Morfars Far, Morfars Mor, Mormors Far, Mormors Mor osv.


Farfars förfäder

Generation 3-5

Farfars FarFarfars MorFarfars Far Johan Persson Hardell, 3/1 1873 - 8/10 1931.
Född i Päkkilä, Hietaniemi och döpt den 21/1. Bodde med föräldrarna i Päkkilä år 1890 [8]. Gifte sig den 20/1 1901. De fick tio barn, varav Farfar föddes som nummer sex. Personer yngre än 110 år omfattas av personuppgiftslagen, så det känns säkrast att inte redogöra för dem här.

Farfars Mor Birgitta Mathilda Sandqvist, 29/11 1876 - 15/7 1958.
I en antavla [13] (som jag inte vet vem som är upphovsman till) står "Koivekylä" som födelseort. I kyrkböckerna är stavningen oftast Koivukylä. I 1890 års folkräkning bodde Birgitta Matilda tillsammans med sina föräldrar och sju syskon i Koivukylä.

Farfars Farfar Petter Olof Johansson Hardell/Anukka, 19/10 1835 - 21/7 1910.
Bonde, född Päkkilä 4, Hietaniemi. Gifte sig första gången 29/12 1861 med Maria Cajsa Isaksdotter. Med henne fick han sex barn. Vigd andra gången på julafton 1871 i Hietaniemi med Maria Cecilia Mickelsdotter. De fick ytterligare nio barn. Av Petter Olofs 15 barn verkar sju ha dött före tio års ålder. I 1890 års folkräkning bor Per Olof Johansson Hardeli med hustru och fem barn, däribland Farfars Far, i hushåll nr 278, Päkkilä, Hietaniemi församling, Westerbottens 4:de kontrakt, Norrbottens län. Under "övrigt" står det "finne" på allihopa [8].

Farfars Farmor Maria Cecilia Mickelsdotter Mattila, 18/10 1849 - 2/7 1902.
Född i Kuivakangas, Övertorneå och döpt den 23/10. Vid vigseln tituleras hon "BondeDottren" [13]. Död i Päkkilä Hietaniemi [7]. Bodde med föräldrar och syskon på "Kuivakangas / Niska / Mattila Skattehemman" enligt Övertorneå husförhörslängd 1852-63 (AIa:6, fol. 201).

Greta och Jacob Sandqvist. Klicka för att se en större bild. Bilden har jag fått av Esa Kannala.Farfars Morfar Jacob Nilsson Sandqvist, 5/4 1833 - 8/9 1903.
Född i Koivukylä, Hietaniemi. Gifte sig med Greta Matilda Karlsdotter 2/3 1867 i F. (Finska?) Övertorneå och kallas då "Kgl Svenske undersåten, Bondeson och Ungkarl". De fick 13 barn. I 1890 års folkräkning kallades han hemmansegare och bodde med hustru och åtta barn, däribland Farfars Mor, i hushåll nummer 197, Koivukylä, Hietaniemi församling [8]. I antavlan [13] står att han var Kyrkvärd/Bonde och att han levde och bodde i Koivukylä 1895. Hans dödsdatum kommer från Internetversionen av dödboken från Hietaniemi församling.

Farfars Mormor Greta Matilda Karlsdotter, 16/9 1845 - 1934
Född i Helsingby i Finska Övertorneå församling och döpt 21/9. Intressant att notera är att hennes förfäder bodde i Helsingbyn i Hietaniemi församling. 1890 bodde hon med man och barn i Koivukylä, vilket bekräftas av antavlan [13], där det står att hon levde och bodde i Koivukylä 1895. Hennes dödsdatum har jag däremot inte hittat. Året 1934 kommer från Esa Kannalas Antavla [19].

Farfars Farfars Far Johan Olsson Hardell, 22/8 1798 - 2/10 1883.
Döptes samma dag som han föddes i Haapakylä, Övertorneå. I Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 252) finns han med tillsammans med föräldrarna och två syskon på Assola i Hapakylä. Titulerades Kyrkvärd/Sexman. Gifte sig 10/3 1829 i Hietaniemi: "Bondesonen och Ungkarlen Johan Olofsson Päkkilä från Haapakylä, 30 år, och BondeDottren Brita Michelsdotter Hardell i Päkkilä, 22 år. Bruden hade Krona". De fick åtta barn. Efter Britas död gifte han om sig den 8/2 1839 i Hietaniemi: "Skattebonden Enklingen Johan Olofsson Hardell och BondeEnkan Birgitta Johansdotter Hannu, född Pipping, från Koivakyle" Hon var född 27/6 1812 och dog 3/8 1865 av "slag", 53 år gammal [13].

Farfars Farfars Mor Brita Michelsdotter, 15/10 1807 - 4/12 1836.
Född i Päkkilä, Hietaniemi och döpt 18/10. Dog i inflammation 29 år gammal, två veckor efter yngsta dottern Birgitta Margaretas födelse [13].

Farfars Farmors Far Michel Michelsson Mattila, 19/3 1810 - 10/1 1898
Född i Aunis i Kuivakangas, Övertorneå och döpt 21/3. Bodde med mor och syskon på Aunis i Nedre Kuivakangas 1819-30 (AIa:3, Fol 170). Vigd 22/1 1835 i Övertorneå: "Skattebonden, Ungkarlen Michel Michelsson Mattila i Kuivakangas, 24 år, och pigan Maria Abrahamsdotter Mörtberg i Matarengi, 27 år." De fick åtta barn [13]. Bodde med hustru och sju barn på "Kuivakangas / Niska / Mattila Skattehemman" enligt Övertorneå husförhörslängd 1852-63 (AIa:6, fol. 201). "Levde och bodde 1893 i Kuivakangas, Övertorneå" enligt antavlan [13]. Dödsdatumet framgår inte av antavlan, utan kommer direkt från Övertorneå församlings död- och begravningsbok 1884-1909 (F:2). Dödsorsaken var ålderdomsbräcklighet.

Farfars Farmors Mor Maria Abrahamsdotter Mörtberg, 22/7 1807 - 21/4 1882.
Född i Matarengi, Övertorneå och döpt 26/7. 1807-1820 bodde hon med föräldrar och syskon på gården Hätta i Matarengi enligt husförhörslängden (AIa:2b, Fol 349), liksom 1819-30 (AIa:3, Fol. 212). Vid hennes död noterades följande: "Förgångsman Michel Michelsson Mattilas från Kuivakangas hustru Maria Abrahamsdotter. Gift. 75 år, 4 mån. gml. Begr 10/12." [13].

Farfars Morfars Far Nils Petter Sandqvist, 5/3 1812 - 16/5 1868.
Föddes i Kiromäki, Koivukylä, Hietaniemi och döptes 7/3. Gifte sig första gången 13/4 1831 med Margareta Jacobsdotter Malmström. De fick fyra barn. Efter Margaretas död gifte han om sig med "Gästgif.dtr" Margareta Abrahamsdotter Mörtberg, 25/4 1813 - 13/4 1881. Hon var syster till Farfars Farmors mor. Det äktenskapet var barnlöst. Nils Petter dog av "Bröstlidande" 56 år, 2 mån. och 11 dagar gammal och begravdes i Hietaniemi den 26/5 1868 [13].

Farfars Morfars Mor Margareta Jacobsdotter Malmström, 13/7 1809 - 23/4 1837.
Född i Kukkola, Karl Gustafs församling och döpt 16/7. Dog av okänd orsak vid 28 års ålder och begravdes 4/5 1837 [13].

Farfars Mormors Far Carl Carlsson Pekka, 28/8 1820 - 7/12 1891.
Född i Helsingbyn i Hietaniemi och döpt 30/8. Vigd 20/10 1843 i Alatorneå: "Bonden och Ungkarlen Carl Carlsson Pekka och Bondedottren Brita Johansdotter Kannala, bägge ifrån Helsingbyn". De fick åtta barn. Dödbok saknas enligt antavlan, och inte heller på Internet finns någon dödbok efter 1849 [13]. Den uppgiften kommer istället från Esa Kannalas antavla [19], där han även uppges ha varit 6-man och Nämndemman.

Farfars Mormors Mor Brita Johansdotter Kannala, 10/3 1823 - 15/4 1880.
Född i Kannala i Helsingbyn i Hietaniemi och döpt redan 10/3. Dödbok saknas enligt antavlan, och inte heller på Internet finns någon dödbok efter 1849. Den uppgiften kommer istället från Esa Kannalas antavla [19].

Generation 6

Farfars Farfars Farfar Olof Henriksson Assola eller Heikilä, 24/5 1770 - 11/12 1849.
Född i Haapakylä, Övertorneå och döpt 27/5. Gifte sig 1797. Datumet är okänt pga. lucka i vigselboken. De fick 14 barn, varav fyra dog år 1809. I dödboken noterades: "Förre Skattebonden Olof Henriksson eller Unsitalo i Haapakylä. 79 år, 6 mån. 17 dagar gml. Begr 30/12" [13]. I Husförhörslängden 1781-1801 (AIA:1, fol. 251) bor han med med föräldrar och syskon i Haapakylä. Gårdens namn anges inte. Senare under perioden (AIA:1, fol. 252) bor han med hustru och tre barn på gården Assola i Haapakylä. I Husförhörslängden 1807-1820 (AIA:2B, fol. 324) kallas han endast Olof Henricsson. 1819-30 bor han med hustru och sex barn på "Heikilä eller Uusitalo" i Haapakylä enligt husförhörslängden (AIa:3, Fol. 194).

Farfars Farfars Farmor Margareta Johansdotter Mörtberg, 4/12 1778 - 3/2 1866.
Född i Matarengi, Övertorneå och döpt 6/12 [13]. Bodde tillsammans med sina föräldrar och syskon i Matarengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 275). Där finns en hänvisning till sid. 252, där hon står tillsammans men make och barn på Assola. I Husförhörslängden 1807-1820 (AIA:2B, fol. 324), liksom 1819-30 (AIa:3, Fol. 194) kallas hon Greta Johansdotter Mörtberg. I husförhörslängden 1852-63 bodde hon på "Heikilä eller Uusitalo" i Övertorneå tillsammans med sonen Carl och hans familj. (AIa:6, Fol. 235). I död- och begravningsboken i Övertorneå (F:1) står: "Greta Johansdotter, Enka efter bonden Olof Heikilä i Haapakylä. Finne". Dödsorsaken var ålderdomsbräcklighet och hon uppgavs vara 87 år, 1 månad och 29 dagar gammal. Begravdes 25/2 1866.

Farfars Farfars Morfar Michael Olofsson Sacari, 4/10 1771 - 14/2 1839.
Född i Kuivikylä, Hietaniemi och döpt 5/10. I antavlan kallas han "Bonde/Sexman Michel Olsson", men det är ingen tvekan om att Michael Olofsson Sacari i Hietaniemis kyrkböcker är samma person. "Drängen Michel Olsson Pjetilä från Päckilä och Pigan Anna Greta Olsdotter Råvanperä frän Tengeliö" gifte sig den 17/7 1804 i Hietaniemi. Enligt antavlan [13] skulle Farfars Farfars Mor Brita, född 1807, ha varit deras enda barn. I födelseboken finns åtminstone fyra ytterligare barn till samma föräldrar, men alla dog i späd ålder.

Farfars Farfars Mormor Anna Greta Olsdotter, 3/7 1773 - 12/11 1858.
Född i Juäxengi, Övertorneå och döpt 4/7. Växte upp på ett nybygge i Juoxengi, där hon bodde med föräldrar och syskon enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 114). Den 5/12 1858 begravdes "Enkan Anna Greta Olofsdotter Hardell i Päckilä". Dödsorsaken var ålderdom.

Farfars Farmors Farfar Michel Jonsson Aunis, 15/4 1776 - 6/3 1818.
Född i Kuivakangas, Övertorneå och döpt 20/4. Han var bonde enligt antavlan. Bodde med föräldrar och syskon på Aunis gård i Kuivakangas enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 177). Han verkar sedan ha tagit över gården, för längre ned upprepas hans namn tillsammans med hustrun och två barn. Gifte sig med Eva Christina Ersdotter 1796. Datumet är okänt pga. lucka i vigselboken enligt antavlan [13], men årtalet i antavlan stämmer överens med uppgiften i husförhörslängden. De fick åtta barn. Enligt död- och begraviningsboken i Övertorneå dog han av dryckenskap och ska ha supit sig till döds 53 år och 7 månader gammal.

Farfars Farmors Farmor Eva Christina Ersdotter, 15/10 1774 - 30/4 1856.
Född i Juoxengi, Övertorneå och döpt 30/10. I husförhörslängden 1781-1801 bodde hon med föräldrar och syskon i Juoxeni. Gårdens namn anges inte. 1796 gifte hon sig och flyttade i samband med det till Aunis i Kuivakangas (AIa:1, Fol. 177). I husförhörslängden 1819-1830 (AIa:3, Fol. 170) bodde hon ("Enkan Eva Stina Ersdotter") på Aunis i Nedre Kuivakangas. Hon hade två vuxna söner som kunde fortsätta driften av gården vid makens död 1818, och så småningom blev näst äldste sonen Isak husbonde. Sina sista år bodde hon fortfarande på gården, som då kallades Aunes skattehemman, med sonen Isak och hans familj, enligt husförhörslängden (AIa:6, pag. 203). Hon dog av ålderdom i Kuivakangas och begravdes 11/5 1856.

Farfars Farmors Morfar Abraham Abrahamsson Mörtberg, 24/9 1772 - 14/11 1824.
Född i Matarengi, Övertorneå och döpt 25/9. Bodde med föräldrar och syskon i Matarengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 276). Kallas Gästgifvare i antavlan [13], likaså vid dottern Marias födelse i Matarengi 1807. Fick tio barn med Cecilia Johansdotter, som var hans kusin.  I husförhörslängden 1807-20 (AIa:2b, Fol. 349) bor han på gården Hätta i Matarengi med hustru och åtta barn. Dog "Af svullnad" i Matarengi och begravdes 7/12 1824.

Farfars Farmors Mormor Cecilia Johansdotter Mörtberg, 1/2 1783 - 19/12 1858.
Född i Matarengi, Övertorneå och döpt 2/2. Syster till Farfars Farfars Farmor, Margareta Johansdotter Mörtberg. Hade krona vid vigseln 23/3 1802. Bodde med föräldrar och syskon i Matarengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 275). I husförhörslängden 1807-20 (AIa:2b, Fol. 349) bor hon på gården Hätta i Matarengi med man och åtta barn. I husförhörslängden 1819-30 (AIa:3, Fol. 212) bor hon fortfarande på Hätta. Barnen var då tio till antalet och hon blev änka 1824. I husförhörslängden 1852-63 (AIa:6, Fol. 265) bor hon hos sonen Abraham och hans familj på Hetta i Matarengi. Hon dog av okänd orsak i Matarengi vid en ålder av 75 år, 10 månader och 18 dagar, och begravdes 9/1 1859 (F:1).

Farfars Morfars Farfar Isac Nilsson Kirkonmäki/Sandqvist, 19/1 1768 - 27/5 1831.
Född i Kirkonmäki, Koivukylä, Hietaniemi och döpt 20/1. Han var nämndeman enligt antavlan, men han var dräng då han gifte sig den 29/11 1799 med Jungfru Brita Cajsa Bucht. De fick tre barn. Död i Koivukylä 27/5 1831 enligt [7], 29/5 enligt [13]. I död-och begravningsboken kallas han "Fd. 12-mannen i Kirkomäki". Han begravdes 5/6 1831. [13]

Farfars Morfars Farmor Brita Catharina Bucht, 17/2 1780 - 17/3 1835.
Född i Koivukylä, Hietaniemi och döpt 19/2. I Hietaniemi församlings husförhörslängd 1783-1801 (AIa:1, Fol. 257) bodde hon med föräldrar och syskon i Koivukylä. Gårdens namn anges inte. "Bruden hade krona" stod det i vigselboken i Hietaniemi 29/11 1799. Dog av lungsot i Koivukylä och begravdes 5/4 1835.

Farfars Morfars Morfar Jacob Larsson Malmström Franchila, 28/9 1767 - 10/4 1817.
Född i Kuckula, Karl Gustafs församling. "KG kyrkbok börjar först 1784, kan därför ej finna Malmströms föräldrar" står det i antavlan. Vigd 1796. Vigselboken börjar först 1798 [13]. Bodde med hustru och barn på Franchi i Korpikylä enligt K.G. församlings husförslängd 1784 - 1820 (AIa:1, Fol. 224). Enligt K.G. dödbok (DI:1) dog "Jacob Malmström i Kuckola" av okänd orsak den 10/4 och begravdes den 26/4 1817. Jag har sökt hans födelse i Övertorneå och Finska Nedertorneå, men tror nu att det kan vara Finska Övertorneå man ska söka i.

Farfars Morfars Mormor Margareta Olofsdotter Franchi, 1768 - 9/3 1840.
Född i Franchi 5, Kuckula, Karl Gustafs församling. Födelsedatumet anges inte i antavlan. Födde tolv barn och fick tvillingar två gånger inom loppet av ett drygt år. Nio av barnen dog under sitt första levnadsår. Bodde med far, syskon och farföräldrar på Franchi nr 5, 3/16 mantal i Korpikylä enligt K.G. församlings husförslängd 1784 - 1820 (AIa:1, Fol. 223). Där står även att hon gifte sig 1796. Enligt K.G. dödbok (DI:1) dog "Bond. Enk. Greta Olofsdr. Franki" av slag vid 71 års ålder den 9/3 och begravdes den 5/4 1840.

Farfars Mormors Farfar Carl Abramsson Pekka, 7/11 1777 - 19/3 1823.
Född i Helsingbyn i Hietaniemi och döpt 9/11. Gift första gången 21/7 1801 med "Enkan" Anna Samuelsdotter, f. 1770, d. 14/6 1818 "af förblödning". De fick tre barn. Kallades skattebonde då han gifte sig för andra gången, 6/5 1820 i Hietaniemi, med Anna Greta Carlsdotter Wuomajerf, som var piga. De fick endast ett barn, Farfars Mormors Far, Carl. [13] Dödsdatumet kommer från Esa Kannalas antavla [19].

Farfars Mormors Farmor Anna Greta Carlsdotter Wuomajerf, 13/8 1790 - 18/1 1855
Född i Päkkilä, Hietaniemi och döpt 15/8. "Uppgift om dödsår saknas" [13]. Den uppgiften kommer från Esa Kannalas antavla [19].

Farfars Mormors Morfar Johan Henrik Olofsson, 7/10 1791 - 27/3 1853.
Född i Kannala i Helsingbyn i Hietaniemi och döpt 9/10. Vigd 28/11 1821 i Finska Övertorneå: "Husbonde, Ungkarlen Johan Henrik Olofsson från Kannala i Helsingbyn och Bondedottren Eva Adamsdotter Lauri, Niemi". Död i Kannala, Finska Övertorneå. [13] Enligt Esa Kannalas antavla [19] var han sexman och dog 27/1 1853. Enligt båda källorna var Farfars Mormors Mor Brita det enda barnet.

Farfars Mormors Mormor Eva Adamsdotter Lauri, 21/7 1801 - 12/2 1865.
Född i Nuotioranta i Hietaniemi och döpt 26/7. [13] Dödsdatumet kommer från Esa Kannalas antavla [19].

Generation 7

Farfars Farfars Farfars Far Henrik Carlsson f. 1748 - 1799
I Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1) bor han i Haapakylä tillsammans med hustru, föräldrar och åtta barn. Han verkar ha dött under perioden. Det är troligen "99" det står i död-kolumnen i husförhörslängden.

Farfars Farfars Farfars Mor Margeta Olsdotter, 1745 - 13/3 1833
I Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1) bor hon i Haapakylä tillsammans med maken och barnen. Efter Henric Carlssons död verkar hon ha gift om sig med Simon Ersson Heickilä, född 1752, på gården Simo i Haapakylä. I husförhörslängden 1819-30 (AIa:3, fol. 186) står hon som styvmor till Simon Simonsson på gården Simo i Haapakylä. I husförhörslängden 1830-1842 (AIa:4, Fol. 219) står hon med under Simu i Hapakylä fram till 1833. I den kolumnen står dödsdatumet.

Farfars Farfars Farmors Far Johan Ericsson Mörtberg, 11/9 1744 - 1788.
Född i Matarengi och döpt 16/11 enligt födelseboken (C:1). Var gästgivare i Matarengi, Övertorneå [15]. Det var även hans bror Abraham (Farfars Farmors Morfars Far, 7/10 1740 -  9/4 1834) [27]. I Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, fol. 275) bor han i Matarengi med hustru och sex barn samt sin mor och syster.

Farfars Farfars Farmors Mor Katarina Larsdotter Tano, 9/4 1761 - 17/11 1825
Hennes namn och födelseår framgår av antavlan [13]. Föddes i Mattila, som ligger på det som senare blev svenska sidan av älven, men som på den tiden tillhörde Nedertorneå församling, vilket gör att födelseboken kommer från Finska Övertorneå (IC:F00072). Övriga detaljer från källor på Internet [16]. I Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, fol. 275) kallas hon Caisa Larsdotter. Där står även födelseåret 1761. i det som numera är Finska Nedertorneå församling (IC:F00072) den 9/4 1761. "Från Mattila" står det i födelseboken.

Hon står inte med bland dem som föddes i Övertorneå 1761, och det står inte att hon flyttat till församlingen, så jag har inte lyckats hitta hennes föräldrar. Det finns en gård som heter Tano i Nedertorneå församling, så det är möjligt att hon kom därifrån.

Farfars Farfars Morfars Far Olof Carlsson Sacari, 4/1 1723 - 9/11 1794.
Av Hietaniemi församlings födelsebok på Internet framgår att han föddes i Päckilä Hietaniemi och gifte sig med Brita Olsdotter Palo 8/1 1749. De fick åtminstone tretton barn.

Farfars Farfars Morfars Mor Brita Olsdotter Palo, 20/2 1728 - 3/11 1794.
Född i Niemis i Hietaniemi enligt Hietaniemi församlings födelsebok på Internet. De barn som föddes 1756 och tidigare hade Koivukylä som födelseort. De som föddes 1759 och senare hade uppgavs vara födda i Päckilä. Det kan bero på att de flyttat eller att byindelningen ändrats.

Farfars Farfars Mormors Far Olof Olsson Vanhapiha eller Myllymäki, 1740 - 1799
Han verkar inte finnas med i Övertorneå födelsebok år 1740. Har även kollat 1748, ifall årtalet skulle vara feltolkat i antavlan. I Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, fol. 114) kallas han Olof Olsson Myllymäki. Han var nybyggare i Juoxengi där han bodde med hustru och nio barn.

Farfars Farfars Mormors Mor Ingrid Henriksdotter 25/12 1744 - 1795
Född i Cuivacangas och döpt den 26/12 enligt Övertorneå födelsebok (C:1). Död 1795 i Juoxengi enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, fol. 114).

Farfars Farmors Farfars Far Jonas Michelsson Aunis, 1734 - 1793.
Född i Cuivacangas den 23/7 1734 och döpt den 25/7 enligt Övertorneå församlings födelsebok (C:1). I Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1) bor han på gården Aunis i Kuivakangas med hustru och åtta barn. Han var gift sedan 1774.

Farfars Farmors Farfars Mor Brita Carlsdotter, 2/2 1750 - ?
En Brita Carlsdotter föddes 1/2 1750 i Haapakylä och döptes 2/2. Det är den enda Brita Carlsdotter som föddes i Övertorneå församling det året enligt Övertorneå församlings födelsebok (C:1). Något dödsår uppges inte i husförhörslängden (se ovan), vilket tyder på att hon levde 1801.

Farfars Farmors Farmors Far Eric Olsson Lambinen, 31/3 1745 - 1809
Född i Juoxengi och döpt i början av april enligt Övertorneå församlings födelsebok (C:1). Texten är svår att tyda. I Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, fol 81) bor han i Juaxengi hem hustru och nio barn. Av husförhörslängden 1807-20 framgår att Eric dog 1809. Juoxengi delades i en svensk och en rysk del 1809 och det står att gården Lambinen var svensk (AIa:2A, Fol. 77).

Farfars Farmors Farmors Mor Maria Hindrichsdotter, 4/7 1748 - ?
Född i Cauliranda den 4/7 1748 och döpt den 8/7 enligt Övertorneå församlings födelsebok (C:1). 1807-20 bodde hon på Lambinen i Juoxengi och hon verkar ha varit i livet 1820.

Farfars Farmors Morfars Far Abraham Ericsson Mörtberg 7/10 1740 - 9/4 1834.
Född i Matarengi och döpt 9/10 enligt Övertorneå födelsebok (C:1). Bror till Johan Mörtberg ovan och nedan. Var gästgivare i Matarengi, Övertorneå [27]. Bodde i Matarengi med hustrun Catharina Isaacsdotter, född 1746, och sju barn, enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, fol. 276). Han hade gift sig 1768. Enligt husförhörslängden var han född 1741. I Övertorneå församlings husförhörslängd 1807-1820 (AIa:2b, Fol. 350) bor han på gården Hätta i Matarengi tillsammans med två söner, en sonhustru och nio barnbarn (varav sju föddes och fyra dog under perioden). 1819-30 (AIa:3, Fol. 213) bor han och hustrun hos sonen Johan med familj på Hetta i Matarengi.

Farfars Farmors Morfars Mor Catharina Isacsdotter, 18/12 1746 - ?
Ifall födelseåret stämmer verkar hon inte vara född i Övertorneå församling. Födelseåret bekräftas av Övertorneå församlings husförhörslängder 1807-1820 (AIa:2b, Fol. 350) och 1819-30 (AIa:3, Fol. 213). Den 18/12 1746 föddes en Catharina Isacsdotter i Helsingbyn i Hietaniemi församling. Det var första gången det namnet dök upp i Hietaniemi födelsebok, som började 1721. Nästa gång en Catharina Isacsdotter föddes var 1757 (Jag sökte på "rina isa"), så jag har utgått från att jag har hittat rätt person.

Farfars Farmors Mormors Far Johan Ericsson Mörtberg, 11/9 1744 - 1788.
Se Farfars Farfars Farmors Far

Farfars Farmors Mormors Mor Katarina Larsdotter Tano, 9/4 1761 - 17/11 1825.
Se Farfars Farfars Farmors Mor

Farfars Morfars Farfars Far Nils Johansson Kirkonmäki, 1727 - 9/2 1820.
Död i Hietaniemi. Bror till Brita och Ella nedan. I Hietaniemi församlings födelsebok på Internet finns inte mindre än sexton barn till Nils Johansson Kirkonmäki och Malin Jacobsdottter.

Farfars Morfars Farfars Mor Malin Jacobsdottter 1731 - 12/6 1796
Död i Koivukylä, Hietaniemi. Verkar inte vara född i Hietaniemi. Övertorneå föddes en Malin Jönsdotter i Juoxengi den 5/1 1731 (enligt C:1), men det stämmer inte tillräckligt bra för att jag ska våga anta att det är samma person.

Farfars Morfars Farmors Far Henricus Isacsson Bucht 24/2 1747 - 16/12 1804
Född i Koivukylä, Hietaniemi. Död i Hietaniemi. I Hietaniemi församlings födelsebok på Internet finns sex barn till Henricus Isacsson Bucht och Appolonia Nilsdotter. I Hietaniemi församlings husförhörslängd 1783-1801 (AIa:1, Fol. 257) bodde han med hustru och fyra barn i Koivukylä.

Farfars Morfars Farmors Mor Appolonia Nilsdotter, 1742 - 31/8 1804
Verkar inte va varit född i Hietaniemi att döma av internetversionen av födelseboken. I Hietaniemi församlings husförhörslängd 1783-1801 (AIa:1, Fol. 257) bodde hon med man och fyra barn i Koivukylä. Död i Hietaniemi.

Farfars Morfars Mormors Far Olof Hindricsson Franchi, 1741 - 1808.
Var husbonde på Franchi nr 5, 3/16 mantal i Korpikylä enligt K.G. församlings husförslängd 1784 - 1820 (AIa:1, Fol. 223). På gården bodde förutom tre döttrar även hans föräldrar samt brodern Johannes med familj. Hans hustru står däremot inte med, så hon måste har dött före 1784.

Farfars Mormors Farfars Far Abraham Isaksson Pekka  9/10 1751 - 22/12 1807
Finns med i antavlan över Rune Hardell, men födelse- och dödsdatumen kommer från Esa Annalas antavla, där det står (Alatalo) samt att han gifte sig 5/3 1774. [13],[19]. Sju barn nämns i olika källor.

Farfars Mormors Farfars Mor Margareta Carlsdotter Laavala , 26/10 1751 - 21/5 1819
Finns med i antavlan över Rune Hardell, men födelse- och dödsdatumen kommer från Esa Annalas antavla, där det står (Peräntie) samt att hon gifte sig 5/3 1774. [13],[19].

Farfars Mormors Farmors Far Carolus Pehrsson Wuomajerf, 6/3 1759 - 2/4 1843
Född i Päckilä Hietaniemi [13]. Häradsdomare Carl Pehrsson kallas han i antavlan [19]. Död i  Wuomajärvi Hietaniemi [7]. I Hietaniemi församlings födelsebok på Internet finns åtta barn till Carolus Pehrsson Wuomajerf och Eva Jacobsdotter Juva.

Farfars Mormors Farmors Mor Eva Jacobsdotter Juva 24/11 1758 - 1834.
Hade krona vid vigseln 18/4 1781 [19].

Farfars Mormors Morfars Far Olof Olsson Kannala, 29/1 1750 - 23/2 1834
Född i Helsingbyn Hietaniemi [13]. I Hietaniemi församlings födelsebok på Internet finns tolv barn till Olof Olofsson Kannala och Ella Pehrsdotter [7].

Farfars Mormors Morfars Mor Ella Pehrsdotter Vuomajärvi (Aho) 3/3 1762 - 10/3 1811.
Syster till Farfars Mormors Farmors Far. Hade krona vid vigseln 6/3 1782.

Farfars Mormors Mormors Far Adam Abrahamsson Lauri, 2/12 1767 - 16/11 1839.
Född i Niemis Hietaniemi [13]. Gifte sig 1793 [19], men vigseln finns inte med i [7], så den verkar ha skett i någon annan församling än Hietaniemi. Fick åtminstone nio barn.

Farfars Mormors Mormors Mor Brita Johansdotter Lantto, 8/12 1774 - 1824
Född i Ruskola i Övertorneå enligt födelseboken (C:1). Bodde i Ruskola med föräldrar och syskon enligt husförhörslängden 1781-1801 (AIa:1, Fol. 290), men gifte sig och lämnade församlingen 1793.

Generation 8

Farfars Farfars Farfars Farfar Carl Hindricsson Heickilä, 1715 - 1804
Han står med i Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1). Han bodde i Haapakylä under den perioden och var gift sedan 1735. Han verkar på ålderns höst ha flyttat hem till sonen. I Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1) finns inga andra barn än Farfars Farfars Farfars Far, däremot en sonhustru och åtta barnbarn. I husförhörslängden 1807-1820 (AIA:2B) bor han i Heikilä i Haapakylä. Familjeöverhuvud verkar då sonsonen Henric Henricsson vara. Carl står upptagen som farfar.

Farfars Farfars Farfars Farmor Caisa Johansdotter, 1706 - 1790.
Hon verkar på ålderns höst tillsammans med sin make ha flyttat hem till sonen. Se ovan.

Farfars Farfars Farmors Farfar Eric Hansson Mörtberg eller Hetta 1704 - 1/4 1767
[15]. Var gästgivare i Matarengi, Övertorneå. Gift i Nedertorneå 13/3 1737 [16]. Vid sonen Abrahams dop 9/10 1740 kallades han Eric Hansson Mörtberg. Verkar ha varit dopvittne då Farfars Farmors Farfars Mor döptes (bild nedan) och kallades då Eric Mörtberg. Två namngivna barn finns i olika källor.

Farfars Farfars Farmors Farmor Anna Abrahamsdotter Rechardt, 28/9 1709 - 30/12 1799 [15]. Var född i Haparanda by. Gift i Nedertorneå 13/3 1737 [16]. Enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, fol. 275) var hon änka och bodde i Matarengi, var född 1710 och dog 1799.

Farfars Farfars Farmors Morfar Lars Larsson
Står som far vid dottern Catharinas födelse i det som numera är Finska Nedertorneå församling (IC:F00072) den 9/4 1761. "Från Mattila" står det i födelseboken.

Farfars Farfars Farmors Mormor Rebecka Larsdotter
Står som mor vid dottern Catharinas födelse i  Finska Nedertorneå församling (IC:F00072) den 9/4 1761.

Farfars Farfars Morfars Farfar Carl Olofsson Sacari, 1690 - 30/12 1745
Hietaniemi födelsebok börjar 1721, så det ör bara de två yngsta barnen som kommit med där.

Farfars Farfars Morfars Farmor Malin Pehrsdotter, 1681 - 29/12 1749.

Farfars Farfars Morfars Morfar Olof Cnutsson Palo, 1692 - 20/5 1767
[17]. Fick åtminstone sju barn. Död i Koivukylä Hietaniemi [7].

Farfars Farfars Morfars Mormor Barbru Andersdotter, ca 1700 - 23/3 1740
Står som mor vid Brita Olofsdotter Palos födelse i Niemis, Hietaniemi 20/2 1728. Död i Coivukylä Hietaniemi [7].

Farfars Farfars Mormors Morfar Henrik Michelsson Muotka

Farfars Farfars Mormors Mormor Margeta Johansdotter

Farfars Farmors Farfars Farfar Michel Johansson Töyrä
Står som fader vid sonen Jonas Michelssons födelse i Cuivacangas den 23/7 1734 enligt Övertorneå församlings födelsebok (C:1).

Farfars Farmors Farfars Farmor Barbro Isaacsdotter
Står som moder vid sonen Jonas Michelssons födelse i Cuivacangas den 23/7 1734 enligt Övertorneå församlings födelsebok (C:1). Jag är lite osäker på tolkningen av namnet. Det kan tänkas att det står Jonasdotter...

Farfars Farmors Farfars Morfar Carl Hindersson
Står som fader vid dottern Brita Carlsdotters födelse i Haapakylä den 1/2 1750 enligt Övertorneå församlings födelsebok (C:1).

Farfars Farmors Farfars Mormor Apollonia Larsdotter
Står som moder vid dottern Brita Carlsdotters födelse i Haapakylä den 1/2 1750 enligt Övertorneå församlings födelsebok (C:1). Dopvittnet, gästgivaren Eric Mörtberg, är troligen Farfars Farfars Farmors Farfar (som på grund av anförlust är förfader på flera grenar).

Farfars Farmors Farmors Farfar Olof Ersson Lambinen, 17(15) - 176(8).
Står som fader vid sonen Eric Olofssons födelse i Juoxengi den 31/3 1745 enligt Övertorneå församlings födelsebok (C:1). Texten är svårtydd, se nedan. Olof Ersson Lambinen finns i 1766 års mantalslängd, men inte 1769.

Farfars Farmors Farmors Farmor Anna J...dotter, 17(15) - 176(4)
Står som moder vid sonen Eric Olofssons födelse i Juoxengi den 31/3 1745 enligt Övertorneå församlings födelsebok (C:1). Olof Ersson Lambinen har en hustru i Mantalslängderna fram till 1761, men inte år 1766.

Farfars Farmors Farmors Morfar Henric Johansson
Står som fader vid dottern Maria Hindricksdotters födelse i Cauliranda den 4/7 1748 enligt Övertorneå församlings födelsebok (C:1). Bland de 16 husbönderna i Cauliranda i 1769 års mantalslängd finns en Hindrick Johansson. Han uppgavs ha en hustru, en son och två pigor. Dottern Maria var 21 år då och verkar ha flyttat hemifrån.

Farfars Farmors Farmors Mormor Margeta Olofsdotter
Står som moder vid dottern Maria Hindricksdotters födelse i Cauliranda den 4/7 1748 enligt Övertorneå församlings födelsebok (C:1).

Farfars Farmors Morfars Farfar, se Farfars Farfars Farmors Farfar

Farfars Farmors Morfars Farmor, se Farfars Farfars Farmors Farmor

Farfars Morfars Mormors Farfar Hindric Olofsson, 1689 - 1784
Står som far till husbonden Olof Hindricsson i K.G. församlings husförslängd 1784 - 1820 (AIa:1, Fol. 223). Han verkar ha haft åtmonstone två söner.

Farfars Morfars Mormors Farmor Ella Olofsdotter, 1704 - 1780
Står som hustru till Hindric Olofsson i K.G. församlings husförslängd 1784 - 1820 (AIa:1, Fol. 223).

Farfars Mormors Farfars Farfar Isak Pehrsson Pekka 1714 - 31/7 1788
(KESKITALO + ALATALO) står det i antavlan, men jag vet inte om det är en angivelse av var han föddes och dog. [19]. Han fick minst fyra barn.

Farfars Mormors Farfars Farmor Margareta Andersdotter Mikonantti, 1714 - 26/12 1774
[19]. Var syster till Farmors Farfars Farmors Mor Caisa Andersdotter Mikonantti.

Farfars Mormors Farfars Morfar Carl Nilsson Peräntie, 1714 - 29/6 1806
Född i Laavala, Öfvre Vojakkola. Gift 4/3 1739 och verkar då ha titulerats Soldat Krok. [19]

Farfars Mormors Farfars Mormor Carin Andersdotter Oravainen, ?/3 1719 - 22/3 1806 [19]

Farfars Mormors Farmors Farfar Per Carlsson Wuoma 3/3 1726 - 7/12 1786
Född i Päckilä Hietaniemi, Gift i Hietaniemi 11/2 1755 och död i Wuomajärvi Hietaniemi [7].

Farfars Mormors Farmors Farmor Ella Johansdotter, 1732 - 23/9 1774.
Hade krona vid vigseln i Hietaniemi den 11/2 1755 [19]. Död i Hietaniemi.

Farfars Mormors Farmors Morfar Jacob Jacobsson Juva, 1720 - 1804 [19]

Farfars Mormors Farmors Mormor Brita Johansdotter Huhdanantti, 23/11 1729 - 1804
syster till Farfars Mormors Morfars Mormor

Farfars Mormors Morfars Farfar Olof Henricsson Cannala 25/8 1727 - 8/8 1794.
Född i Helsingbyn Hietaniemi [7]. I födelsenoteringen i internetversionen av födelseboken står det Olof Henricsson Cuuruinen. Fick 11 barn enligt antavlan [19]. Tio av dem finns med i internetversionen av födelseboken. Där stavas faderns efternamn konsekvent med C men barnens lika konsekvent med K.

Farfars Mormors Morfars Farmor Anna Larsdotter Fräki, 12/5 1725 - 5/10 1809
Verkar ha kommit från Kiviranta. Hade krona vid vigseln den 4/4 1748 [19].

Farfars Mormors Morfars Morfar Pehr Carlsson Vuomajärvi, 2/11 1755 - 1786
12-man. Gift två gånger. Fick sammanlagt 13 barn. Omgift 11/2 1755 [19].

Farfars Mormors Morfars Mormor Ella Johansdotter Huhdanantti, 1732 - 23/9 1774
De fick åtta barn enligt antavlan [19]. Syster till Farfars Mormors Farmors Mormor.

Farfars Mormors Mormors Farfar Abraham Mickelsson/Lauri, 16/1 1728 - 5/7 1798
Född i Niemis, Hietaniemi, död  i Niemis, Hietaniemi. Lauri 12B:8. [7], [14]. I internertversionen av födelseboken är förnamnet Michel, men födelsedatumet och föräldrarnas namn överensstämmer med andra källor.

Farfars Mormors Mormors Farmor Margareta Karlsdotter/Yrjänheikki, 9/10 1727 - 23/1 1798
Född i Niemis, Hietaniemi, död i Niemis, Hietaniemi. Gift 27/2 1752. [7], [14]

Farfars Mormors Mormors Morfar Johan Andersson Lantto-Heikinpieti, 21/7 1725 - 10/9 1800. Gifte sig 2/3 1774 [19]. Bodde i Ruskola i Övertorneå med hustru och fyra barn enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 290). Äldste sonen Johan föddes redan 1755 och måste alltså komma från ett tidigare äktenskap. I födelseboken ser det ut som om modern hette Carin Larsdotter, men det är svårt att tyda.

Farfars Mormors Mormors Mormor Margareta Michelsdotter Juntti, 30/1 1739 - 1819
Född i Ruscola i Övertorneå enligt födelseboken (C:1). Gifte sig 2/3 1774 [19]. Bodde i Ruskola i Övertorneå med man och fyra barn enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 290).

Generation 9

Farfars Farfars Farmors Farfars Far Hans Henricsson Hetta, 19/8 1669 - 19/2 1751
[15]

Farfars Farfars Farmors Farfars Mor Margeta Ericsdotter Portimojärvi, ? - 1735.
[15]

Farfars Farfars Farmors Farmors Far Abraham Axelsson Rechardt, 1672 - 21/10 1747
"Han står i mantalslängder och jordeböcker upptagen på Haparandahemmanet åtminstone från 1695. Enligt 1725 års mantalslängd hade han två söner. Dessa synes ha dött unga och utan ättlingar, eftersom ingen av dem kom att överta hemmanet. Möjligen var den ene Nils Abrahamsson, som 5/2 1721 fick en dotter, Anna. Abraham Axelsson var kyrkvärd." Död i Haparanda. [16]

Farfars Farfars Farmors Farmors Mor Margareta Nilsdotter
Anges som hustru till Abraham Axelsson
Rechardt [16].

Farfars Farmors Farmors Farfars Far Erich Carlsson Lambinen, 16(85) - 174(4)
Nämnd i mantalslängderna i Juoxengi fram till 1741, men inte 1746 och senare. Jag har ingen källa där det uttryckligen står att han var far till Olof Ersson Lambinen, utan den är hans namn och bostadsort som gjort att jag har antagit det.

Farfars Morfars Farmors Farfars Far Gustav Bucht 1696 - 1759

Farfars Morfars Farmors Farfars Mor Brita Rockstadia, 1699 - 1790

Farfars Mormors Farfars Farfars Far Pehr Josephsson Pekka
d. 1721? [19]

Farfars Mormors Farfars Farfars Mor Clara Salomonsdotter Grape
f. 1690
d. 7/11 1760 [19]

Farfars Mormors Farfars Farmors Far Anders Johansson Kirkkoväärti (Mikonantti) [19]

Farfars Mormors Farfars Farmors Mor Caisa Pehrsdotter Mikko [19]

Farfars Mormors Farfars Morfars Far Nils Carlson Laavala, 1688 - 1758
Raumo, Alatornio [19]

Farfars Mormors Farfars Morfars Mor Margareta Jönsdotter Mustaparta, 1689 - 29/1 1751
Död i Övre Vojakala, Haparanda [19]. Gifte sig 29/3 1711, men verkar dessförinnan ha fött en utomäktenskaplig dotter vid namn Anna. [23]

Farfars Mormors Farfars Mormors Far Anders Henricsson Oravainen 1688 - 2/1 1770
Riksdagsman 1723 [19].

Farfars Mormors Farfars Mormors Mor Carin Vinichsdotter Viinikka 1685 - 2/4 1768
(Kukkola) [19]

Farfars Mormors Farmors Farfars Far Carl Lambertsson Wuoma 1700 - 13/6 1771
I ett inlägg i nättidningen rötter anges födelseåret 1702.  [19]

Farfars Mormors Farmors Farfars Mor Brita Pehrsdotter
f. 1700
d. 1 Mar 1770 [19]

Farfars Mormors Farmors Farmors Far Johan Andersson Huhdanantti, 1677 -  23/9 1766
Född i Armassaari och död i Ala-Antti [19]

Farfars Mormors Farmors Farmors Mor Brita Nilsdotter Korpi

Farfars Mormors Farmors Morfars Far Jacob Carlsson Juva. 1680 - 1/4 1748.
Koivukylä nr.12 [19]

Farfars Mormors Farmors Morfars Mor Malin Ersdotter 1687 - 11/4 1755 [19]

Farfars Mormors Farmors Mormors Far Johan Andersson Huhdanantti 1677 -  23/9 1766
Se Farfars Mormors Farmors Farmors Far

Farfars Mormors Farmors Mormors Mor Brita Nilsdotter Korpi [19]
Se Farfars Mormors Farmors Farmors Mor

Farfars Mormors Morfars Farfars Far Henric Franzson Kuurunen ? - 24/2 1752
Dog av blodstörtning i Kemi "1751 alk. Lautiosaaren Rautiolan is." [19]. I internetvesionen av födelseboken skrivs hans namn Henric Fransson Cuuruinen vid de nio barnens födelse.

Farfars Mormors Morfars Farfars Mor Anna Henricsdotter, 1700 - 1770
Dog av bröstvånda [19]

Farfars Mormors Morfars Farmors Far Lars Johansson Fräki, Kiviranta [19]

Farfars Mormors Morfars Farmors Mor Margetha Andersdotter [19]

Farfars Mormors Morfars Morfars Far Carl Lambertsson Vuomajärvi, 1702 - 13/6 1771
De verkar ha fått 12 barn. [19]

Farfars Mormors Morfars Morfars Mor Brita Pehrsdotter, 1700 - 1/3 1770 [19]

Farfars Mormors Morfars Mormors Far Johan Andersson Huhdanantti. 1677 - 23/9 1766.
12-man, född i Armassaari och död i Ala-Antti [19].

Farfars Mormors Morfars Mormors Mor Brita Nilsdotter Korpi [19].

Farfars Mormors Mormors Farfars Far Michel Jöransson Lauri, 1692 - 12/8 1765.
(Viippola) Taroniemi [19]. Fick åtminstone fem barn.

Farfars Mormors Mormors Farfars Mor Rebecka Jönsdotter Heikkilä, 1689 - 22/1 1762.
(Viippola) Taroniemi [19]

Farfars Mormors Mormors Farmors Far Karl Hansson/Vesto/Yrjänheikki, 1687 - 10/6 1757.
Född i Nuotioranta, Hietaniemi. "Nämd 1721-1742 Haapakylä, Vesto 1710-1720, Öde 1721-1722" [14]. Födelseboken börjar 1721. Från det året och framåt fick han tre barn.

Farfars Mormors Mormors Farmors Mor Anna Jönsdotter, 1685 - 19/4 1751.
Född i Nuotioranta, Hietaniemi. [14]

Farfars Mormors Mormors Morfars Far Anders Persson Ivari, 1701 - 1737.
[19]. Anders Persson Heikinpieti kallas han vid de fyra barnens födelsenoteringar i internetversionen av födelseboken.

Farfars Mormors Mormors Morfars Mor Margareta Persdotter, 1689 - 22/1 1762.

Farfars Mormors Mormors Mormors Far Michel Jönsson Juntti, Järvenaita, 1693- 1/2 1761.
Hans namn kommer från [19]. Kallas enbart Michel Jönsson vid dottern Margaretas födelse i Ruscola, Övertorneå 1755 (C:1).

Farfars Mormors Mormors Mormors Mor Brita Jönsdotter Kohkoinen, 1706 - 3/11 1762.
Hennes namn kommer från [19]. Vid dottern Margaretas födelse i Ruscola, Övertorneå 1755 kallas hon enbart Brita Jönsdotter (C:1).

Generation 10

Farfars Farfars Farmors Farfars Farfar Henrich Matsson Hetta
Nämnd 1678-1679. Husbonde på HETTA gård i Matarengi, Övertorneå sn [mtl] [27].

Farfars Farfars Farmors Farfars Farmor Anna Hansdotter [27].

Farfars Farfars Farmors Farmors Farfar Axel Abrahamsson Rechardt, ? - 1707
"står upptagen på Haparandahemmanet i Nedertorneå mantalslängd från 1657. I 1695 års jordebok står han för 1/3 mantal, brodern Israel för 1/6 mantal. Axel synes huvudsakligen ha skött hemmanet. 1666 dömdes han till 40 marks böter för »mökrenkian»."  Begravd 31/3 [16]

Farfars Farfars Farmors Farmors Farmor Brita Johansdotter
"...hette enligt uppgift i dödslängden vid sonen Abrahams död Brita Johansdotter, men enligt motsvarande uppgifter för sonen Nils Brita Nilsdotter. Detta förefaller att antyda två giften, men möjligheten, att patronymen är orätt angiven i den ena dödsnotisen kan inte uteslutas." [16]

Farfars Farmors Farmors Farfars Farfar Samuel Olsson, ca 1650 - ca 1700
Nämns i mantalslängden 1698 i Juoxengi på den plats (Gården/familjen Lambinen kommer alltid som nummer 1 och 2 i mantalslängderna i Juoxengi) där den förmodade sonen och sonsonen senare uppträder. Namnet och bostadsorten pekar på att det är rätt person. Verkar inte ha varit i livet 1704.

Farfars Morfars Farmors Farfars Farfar Lars Bucht - 1700

Farfars Morfars Farmors Farfars Farmor Helena Juhl

Farfars Morfars Farmors Farfars Morfar Petrus Petri Rockstadius, 2/1 1665 - 20/5 1710
Komminister, född och död i Råneå. Sannolikt född i Nätra. Föräldrar: kyrkoherden här i Råneå P. Rockstadius och Christina Sidenia. Stud. i Upsala 2 juni 1686; prästv. till adj. åt sin fader 1687; ordin. komm. i Råneå 1693. Vid prästmötet i Piteå 1695 fattades beslutet, att i de större pastoraten i Västerbotten, där 2 kapellaner voro anställda, skulle hvardera bekomma af pastore 9 t:r säd utom vanlig penningelön, i de mindre med allena en kapellan 12 t:r, men i Råneå får kapellanen för gällets ringhet allenast 8 t:r och 20 dlr kmt. Rockstadius afled 20 maj 1710 samt begrofs i kyrkans kor 5 juni. G. 1) m. Brita Loffman, dotter af kaptenlöjtnanten i Luleå Petter Loffman och Brita Graan; d. 2/3 1696, 21 år och 32 veckor g.; 2) 1/1 1699 m. Sophia Blix, kyrkoherden Gulich Blix' i Råneå dotter, sedermera omg. m. komm. i Vörö A. Vaselius. Barn i förra giftet: Petrus, f. 9/8 1693, d. 30/11 s. å. och begrafven i sin farfaders graf framme i koret; Erik, f. 28/11 1694, d. 20/1 1695; Olof, f. 22/2 1696; i senare giftet: Brita, f. 15/10 1699, g. m. fältväbeln Gustaf Bucht, d. 1790; Gulich, f. 21/12 1700; Christina, f. 29/7 1704, d. 3/10 s. å.; Catharina, f. 29/1 1708. [36]

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormor Sophia Blix
Gift 1/1 1699 med Petrus Petri Rockstadius. Omgift med A Vaselius, död in Vörö, Finland. Komminister. [37]

Farfars Mormors Farfars Farfars Farfar Joseph Pehrsson Pekka
Död mellan 1721 och 1729 [20].

Farfars Mormors Farfars Farfars Farmor Margareta Michelsdotter Rahtu. 1655 - 2/4 1743.
Födelseåret är beräknat utifrån uppgiften att hon var 88 år gammal vid sin död [20].

Farfars Mormors Mormors Farmors Farfar Hans Hansson/Vesto [14]

Farfars Mormors Mormors Farmors Farmor Anna Hansdotter [14]

Generation 11

Farfars Farfars Farmors Farfars Farfars Far Mats Hindersson.
Från PIEKKOLA ( = Henrik Nilsson HETTAs måg ) tycks vara äldste son, född 1607 nämnd 1665 -1675. Genom giftermål husbonde på HETTA gård i Matarengi, Övertorneå sn [mtl] [27].

Farfars Farfars Farmors Farfars Farfars Mor N.N. Hindersdotter HETTA
Gift före 1665 [27].

Farfars Farfars Farmors Farmors Farfars Far Abraham Larsson Rechardt
"Abraham Larsson nämns första gången i skjutsfärdsmantalslängden för Nedertorneå socken 1609. Han var då bosatt på Suensare (= Torneå). 1613 undertecknade han som länsman längden för Älvsborgs lösen och i fortsättningen står han upptagen i jordeböckerna för Haparanda t.o.m. 1658 och i mantalslängderna t.o.m. 1656 - än för Torneå, än för Haparanda. I kvarntullsmantalslängden för Haparanda 1642 uppges att han var borgmästare. Befattningarna som länsman och borgmästare synes han ha uppehållit blott en kortare tid. Av ett domboksprotokoll 9/3 1663 framgår att han hade affärsförbindelser med Stockholm och Raumo. Han synes alltså ha varit en bondeköpman av det slag som ej var ovanligt i äldre tid. Med kyrkoherden Johan Tornaeus stod han på mindre god fot och bötfälldes 1643 för att i hastigt mod ha okvädat denne. Något senare samma år vägrade han att till Tornaeus lämna laxtionde, »såsom hans antecessor hr Mårten Wargh» åtnjutit. Tornaeus fick dock stöd av landshövding Crusebjörn, och Abraham Larsson måste ge vika. Han var död senast 1660." [16]

Farfars Farmors Farmors Farfars Farfars Far Olof Jonsson
Bodde i Juoxengi i Övertorneå i mantalslängden 1653. Han står som nummer 1 i mantalslängden i Juoxengi. Det sista året han finns med är 1675.

Farfars Morfars Farmors Farfars Farfars Far Sakari (Zacharias) Svensson Bucht -1706

Farfars Morfars Farmors Farfars Morfars Far Petr. Erici Rockstadius 1620-1691
Född på 1620-talet i Resele s:n, son af hemmansägaren Erik Andersson i Rösta; modern var syster till kyrkoherden Hans Knutsson i Arnäs. Stud. i Upsala i nov. 1651. Efter sin prästvigning blef han först kompanipräst vid öfverste Thomas Jerfelts regemente och därefter kaplan i Resele 1656. Den 29 jan. 1662 köpte han af sin morbroders, ofvan nämnda kyrkoherdes, änka hemmanet Höfven. Vid superint. P. Steuchii visitation i församlingen 21 juni 1663 uppgafs, att någon lönetvist ägt rum mellan kaplanen och sockneborna, hvarför superintendenten påbjöd, att Rockstadius skulle förväxlas till Nätra, »thet af honom med godt nöje och tacksägelse blef optaget». Han sålde följande år Höfven till löjtnant Hemming Tideman. I Nätra låg han i ständiga konflikter med sin kyrkoherde Olof Hosselius (se II, s. 378). Den 23 febr. 1674 rekommenderades han till regementspastor vid öfverste Jacob Stegmans regemente efter Z. Anzenius, blef år 1676 regementspredikant vid Jämtlands dragoner samt stabspredikant under fältmarskalken Henr. Horn och deltog i det dansk-norska kriget, hvarunder han »myckit ondt så ibland våra som hoos fienden uthstådt». Så blef han vid affären vid Ovikens kyrka jämte major Rutencrantz tillfångatagen af de norske och förd till Norge, men återkom vid fredsslutet och förordnades till kyrkoherde i Ragunda 1678. Här lät han återuppbygga den under kriget nedbrända prästgården och visade sig synnerligen verksam, men hans ställning där var mer än osäker. Huspredikanten hos fältmarskalken Gustaf Horn, Salomon Hofverberg, som blifvit regementspastor vid Jämtlänningarna, hade vid kyrkoherdebefattningens tillsättande klagat öfver prejudice, och huru »man drillade med rättvisan», så måste Rockstadius oaktadt Hsands konsist. lade sig ut för honom, efter att under två år berömligen innehaft Ragunda, utrymma lägenheten åt Hofverberg och i stället 1681 mottaga kyrkoherdebeställningen i Råneå. Han lär varit en mycket god predikant, men raljant och skämtsam i sitt tal, hvilket på den tidens språk betecknades med uttrycket »glisig». Afled här år 1691, efter en mer än vanligt för en prästman skiftesrik lefnad. Gift med Christina Sidenia, född omkr. 1632, dotter af bonden Johan Pehrsson i Nyland, Sidensjö s:n. Genom hustrun blef kyrkoherden ägare till detta hemman.  Af barnen: Erik, f. omkr. 1650, stud. 1671, blef huspredikant hos grefve Stenberg, d. i Sthm; Christina, f. 1659, g. m. rådmannen, glasmästaren och handl. Erik Er. Häggman, i Piteå, d. 17/10 1712; Brita, g. m. rådman och handl. Lars Fabricius i Piteå, makarne förlorade all sin egendom vid ryssarnas sköfling af staden. Hon afled 1734, han 1735; Magdalena, g. m. pastorerna i Åsele Daniel Edin och Petrus Anzenius; Petrus, f. 2/1 1665, komm. här i Råneå; Catharina, g. m. guldsmeden Johan Fougt i Hsand, föräldrar till kyrkoherde Abr. Fougt, N. Torneå. [36]

Farfars Morfars Farmors Farfars Morfars Mor Christina Sidenia 1632-
"Hon öfverlefde sin man, aktad och ärad under namn af »mor i Öhn», en by i Råneå, där hon bodde ännu 1704" [36].

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Far Gunlich (Gullik) Magni Blix 12/5 1648 - 14/5 1725
f. 12 maj 1648, son af kyrkoherden i Tuna i Medelpad Magnus Simonis Blix och Elisabeth Gulichsdotter Helsing. Stud. i Upsala 17 okt. 1668, past. adj. i Råneå 1673; komm. i Boteå 1679, återkom till Råneå för att tillträda kyrkoherdebefattningen 1 maj 1693. Han upplade församlingens kyrkböcker. Då kon. Carl XI på sin norrländska resa 1694 den 13 juni med sin svit anlände till Råneå landsvägen, åt han aftonvard i länsmansgården, men afreste samma kväll sjöledes till Torneå, under det att de kungliga vagnarne afsändes landsvägen. Sjöfärden, som ifrigt lär ha afstyrkts af kyrkoherden Blix, men förordats af landshöfdingen, blef också ganska äfventyrlig på grund af stormigt väder, och när faran var som störst, lär kon. hotat att kasta landshöfdingen i sjön för hans dåliga råd. Den 16 juni, kort efter middagen, återkom kon. Carl landsvägen och gjorde då ett kort besök i kyrkan och prästgården men fortsatte omedelbart resan till Luleå och Piteå, såsom kyrkoherden Blix antecknat i kyrkboken. Under de föregående khdarnes tid hade allmogen belamrat kyrkovallen med stall och kyrkstugor, hvilket utsatte kyrkan för eldfara. Kyrkoherde Blix tog ifrigt itu med denna sak, och landshöfding Douglas utfärdade 23 maj 1696 order till kronobetjänte att ge honom handräckning, så att bönderna oförtöfvadt måtte afflytta sina stugor från kyrkplatsen, samt bötfälla de tredskande. Icke förty var genomförandet af denna sak ingalunda lätt och ledde till mycket bråk, som räckte äfven under de följande pastorernas tid. Till kyrkans prydande bidrogo frikostigt såväl kyrkoherden som ståndspersonerna och de förmögnare allmogemännen. Sålunda skänkte kyrkoherden som testamente för sig och sin hustru 100 dlr till bekostande af det främsta korfönstrets sirat, hvilket arbete utfördes af stadssnickaren i Torneå Nils Flur 1701. Konterfejaren Dietrich Müllerus fick 1702 för sitt måleriarbete 500 dlr. Sannolikt är det ock sistnämnde konstnär, som vid samma tid målat porträtten af kyrkoherden Blix och hans hustru, hvilka pryda Råneå nuvarande kyrka. Rådman Jacob Ruuth i Luleå skänkte den hängande dufvan under predikstolens himmel 1693, och rådman Lars Fabricius i Piteå guldskinnshyendet på altaret 1694. Kyrkoherden anhåller i febr. 1722 att få till sonen öfverlämna pastoratet, emedan han numera för sin tilltagande höga ålderdom och däraf härflytande svagoch kraftlöshet ej befinner sig med den drift kunna församlingen sköta, som han önskar och åstundar. Detta vann ej obetingat bifall, enär sonen befanns nog svag i sina kunskaper, men med biskop Wallins understöd genomdrefs saken. Blix afled 14 maj 1725 och begrofs i kyrkans kor 25 juli. [36] I samma källa nämns några av hans sammanlagt nio barn.

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mor Catharina Rehn 3/11 1653 - 17/5 1716
Födelsedatumet har beräknats från följande uppgift: "d. 17/5 1716, 62 år 6 m. 2 v." [36]

Farfars Mormors Farfars Farfars Farfars Far Pehr Pehrsson Pekka el. Niska
Nämndeman (omnämnd 1652-1691, 1699) [20]

Farfars Mormors Farfars Farfars Farfars Mor Brita Henricsdotter [20]

Generation 12 och äldre

Farfars Farfars Farmors Farfars Farfars Farfar Henrich Persson
skattar å Piekkola 1613-1644. Husbonde på PIEKKOLA eller PIEKKO gård i Matarengi, Övertorneå sn [LAH, mtl] [27].

Farfars Farfars Farmors Farfars Farfars Morfar Henrich Nilsson (HETTA)
Nämnd 1611-1660. Husbonde på HETTA gård i Matarengi, Övertorneå sn [LAH, mtl] [27].

Farfars Morfars Farmors Farfars Farfars Farfar Sven Mårtensson Bucht -1637

Farfars Morfars Farmors Farfars Morfars Farfar Erik Andersson 1582-1668 Rösta, Resele

Farfars Morfars Farmors Farfars Morfars Morfar Johan Pehrsson, Nyland, Sidensjö

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Farfar Magnus Simonis Blix, ca 1620 - 1664.
Kyrkoherde, född i Härnösand och död i Tuna, Y. [37]

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Farmor Elisabet Gulliksdotter Helsing

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Morfar Samuel Edvardi Rehn, 1614 - 1680
Efter 23 års tjänst som komminister i Piteå landsförsamling och 6 års tjänstgöring som predikant i Jockmock samt vid Kedkevare silfververk utnämndes han till kyrkoherde i Råneå 1671. Då kyrkan invändigt brädfordrades 1674, bestod pastor 10 tolfter bräder och socknens länsman Jöns Dagesson lika mycket. Efter hans tydligen 1680 inträffade död fick kyrkan 23 maj s. å. i testamente mottaga 36 dlr. Gift omkring 1643 med Catharina Mårtensdotter Ruuth.

Af barnen: Sigri, d. 4/5 1658; Erik, d. 16/7 1659; Evert, d. 21/12 1661; en son d. 30/4 1664; Margareta, g. m. rådman Jöns Jönsson Sund i Luleå; d. före 1707; Birgitta, g. m. komm. i Piteå lfsg Lars Strand n. 12; Sofia, g. m. borgmästaren i Luleå Jakob Ruuth; d. 1695; Catharina, f. 1653, g. m. kyrkoherden i Råneå Gulich Blix n. 5; Samuel, kyrkoherde i Juckasjärfvi n. 3. Tr.: Kyrkoherden S. Rhen har författat en af prof. Schefferus i hans Lapponia ofta citerad skrift, som under titeln: »En kort relation om lapparnes lefwarne» först 1897 utgafs i tryck af prof. K. B. Wiklund i Upsala (i Svenska landsmålen 17:1 Ups. 1897). [36]

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormor Catharina Mårtensdotter Ruuth 1624-(?)

Farfars Mormors Farfars Farfars Farfars Farfar Per Olofsson, 1583 - ?
Född i Armassari, Kainuunkylä, som numera hör till Pekkanpää. Bonde, sedan 1621 nämndeman. Blev över 90 år gammal. [20]

Farfars Farfars Farmors Farfars Farfars Farfars Far Per Jönsson, död 21/1 1609
Nämnd 1573-1609. Husbonde på PIEKKOLA eller PIEKKO gård i Matarengi, Övertorneå sn [LAH] [27]. "Den 21 januari 1609 brändes bonden Per Jönsson i Matarinki by, Övertorneå sn (bör vara identisk med husbonden på Piekko hemman), på bål, för tidelag med kyrkoherden herr Hindriks ko, vilken synd och grov missgärning han tillstod och bekände sig skyldig och brottslig vara. Domen, som fälldes vid tinget i Övertorneå den 22 juli 1608, blev att antingen nedgrävas kvick i jord eller på bål brännas. Det blev det sistnämnda. Per Jönsson, som var änkling, torde vid tillfället ha varit mellan 55-60 år gammal. Anno 1609 den 21 januari stod han sitt straff och uppbrändes med samma djur efter vår nådige konungs brev och befallning. Mästermannen, okänd till namnet, var lejd från Österbotten. (Norrlands handlingar 1608:3 och 1609:10)" [28] .

Farfars Farfars Farmors Farfars Farfars Morfars Far Nils Hindersson (RAHTU)
Nämnd 1582-1610. Husbonde på HETTA gård i Matarengi, Övertorneå sn [LAH] [27].

Farfars Morfars Farmors Farfars Farfars Farfars Far Mårten Bucht

Farfars Morfars Farmors Farfars Morfars Farfars Far Anders Eriksson Rösta 1581

Farfars Morfars Farmors Farfars Morfars Farfars Mor Namn okänt, men syster till kyrkoherde Hans Knutsson i Arnäs

Farfars Morfars Farmors Farfars Morfars Morfars Far Pehr

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Farfars Far Simon Månsson Blix
Borgmästare i Härnösand

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Farmors Far Gullik Larsson, ? - 1667
Bonde, riksdagsman, hövitsman. Död i Sundby, Boteå, Y. Namnen på två barn är kända.[37]

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Farmors Mor Sigrid NN

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Morfars Far Ewert Ericsson Rhen ca 1570-1651, Piteås förste borgmästare

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Morfars Mor Britta Olofsdotter Burman ELLER Anna (???) Nilsdotter

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Far Mårten Olofsson

Farfars Farfars Farmors Farfars Farfars Farfars Farfar Jöns Hindersson
I längderna å Piekkola 1557-1572. Husbonde på PIEKKOLA eller PIEKKO gård i Matarengi, Övertorneå sn [LAH] [27].

Farfars Farfars Farmors Farfars Farfars Morfars Farfar Henrich Larsson (RAHTU)
Nämnd 1539-1579. Husbonde på RAHTU gård i Matarengi, Övertorneå sn. Birkarl 1559 [LAH].
Han bötade 1549 för olovligt fiske i Lappmarken [Wahlberg 1962] [27].

Farfars Morfars Farmors Farfars Morfars Farfars Farfar Erik Olsson 1542-1577 Rösta

Farfars Morfars Farmors Farfars Morfars Morfars Farfar ? (oläsligt i Buchts släktträd)

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Farfars Farfar Måns (Mogens) Carolus Blix, 1502-1570. Född i Kluxås, Näs, Z. Gift 1530. Död i Undersåker, Z. Kyrkoherde. Fick åtminstone sju barn.

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Farfars Farmor Inga Hansdotter, ca 1500-(?)
Född i Norrala, X-län. Gift 1530. Död i Undersåker, Z-län. [37]

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfar Olof Mårtensson (?)

Farfars Farfars Farmors Farfars Farfars Farfars Farfars Far Henrich Petrusson
Nämnd 1539-1556. Husbonde på PIEKKOLA eller PIEKKO gård i Matarengi, Övertorneå sn, [27]

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Farfars Farfars Far Karl Laurensson Blix 1460-1538, Kluxås, Näs. Tre barn finns omnämnda [37].

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Farfars Farfars Mor NN Mogensdotter Blix
Död i Kluxås, Näs (Y) [37].

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Far Mårten Larsson. Bonde i Portsnäs, Piteå lfs. Död omkring 1566 i Porsnäs 1, Piteå lfs. [35]

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Mor Anna Olofsdotter. Född i Bure, Skellefteå lfs. Omgift med Gift med Clemet Eriksson. Bonde i Pitholmen, Piteå lfs. [35]

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Farfars Farfars Farfar Laurens Svensson Blix, 1436-1516. Född i Toresås, Näs (Z). Bonde i Kluxås, Näs (Z). Död i Nyhem, Näs (Z) [37]. Hur var det nu? Ligger Kluxås i Y eller Z län?

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Farfars Farfars Farmor Margareta Johansdotter ca 1440-e.1510

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfar Olof Jonsson, Bure, gift med Sigrid, även farfars far till Britta Olofsdotter Burman

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Farfars Farfars Farfars Far Sven Laurensson Blix 1410-e.1470

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Farfars Farfars Farmors Far Johan Sigurdsson 1420-(?), Kluxås, Näs

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Far Jon Olofsson Bure f.1430 Bureå (AC) [29]

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Farfars Farfars Farfars Farfar Lars Jonsson Blix föddes ca 1370.

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfar Olof Hersesson Bure
Ska även har varit Mormors Farfars Farmors Farfars Morfars Farfars Morfars Farfars Far. De följande förfäderna finns alltså även på Mormors sida.
Född ca 1380 i Bureå, Skellefteå (AC). d.1460 [29]. "Levde 1310. Bodde på stamgården i Bure under kung Birgers tid och fullbordade bygget Bure kloster. Dit kom en abbot och tolv bröder. Han kallades Gamle Olof. (Född omkring 1380)" [30]. "Levde 1310"? Det ska nog vara 1410...

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfars Far Herse Falesson Bure (d.y.)
Född ca 1350 i Bure, Skellefteå (AC). d.1387 i Lövånger. Hövitsman [29]. "...ska ha varit gift med Olov Dahlkarls Jättes dotter i Bura träsk. (Född omkring 1350)" [30]. I den sistnämnda källan verkar det ha skett en sammanblandning och sammansmältning av två olika Herse Falesson Bure, där den äldre, enligt [29], var den yngres farfars farfar. I [30] saknas därför fyra generationer jämfört med [29]. Jag har valt att tro på källa [29] eftersom den stämmer bättre med årtalen.

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfars Mor Ätte Olofsdotter
Född 1355 i Burträsk (AC) [29].

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfars Farfar Fale Bure hin Unge
Född ca 1320 i Birsta, Skön (Y). d.1402 i Birsta, Skön (Y) [29].

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfars Farmor Ingeborg Född 1325 [29].

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfars Morfar Olov Dalkarl Jätte, född 1310 [29].

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfars Farfars Far Nikolaus Fartheignsson, ca 1285 - 1352
Född i Birsta, Medelpad. [29].

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfars Farfars Farfar Fartheign hin Gamle, 1250 - 1324.
Född och död i Birsta, Skön (Y) [29].

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Far Herse Falesson Bure (d.ä.)
Född ca 1180 Birsta, Skön (Y) [29]. Följande historia i [30] verkar, av årtalen att döma, vara en sammanblandning av Herse Falesson den äldre och hans sonsons sonson Herse Falesson den yngre. Jag gissar dock  att hela historien fram till uppgiften om hustrun ändå syftar på Herse d.ä:

"Han ärvde .....................hela den och rikedom efter sin far och bodde på sin fars gård Bure i Selångers socken 1210. Var Hövitsman i Norrland och levde till minst 1270. Han var en mäkta lärd och vis man, varför han kallades Abboten i Bure. Gick med silverskenor och silverbälte. Blev mördad då han falskeligen blev bjuden till bröllop, och begravdes i (Lövångers?) kyrka, men mandråparna, som kallas Kåsar, blev steglade på (Kallholmen, Rallholmen?). Han ska ha börjat anlägga Bure Munkekloster på en holme i Bura åmynne i Medelpad, och ska ha varit gift med Olov Dahlkarls Jättes dotter i Bura träsk. (Född omkring 1350)"

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Farfar Fali Hin Unge
Född ca 1160 i Birsta, Skön (Y) [29].

"Ägde sin fädernegård Byrestad. Levde 1190 i kung Knut Erikssons tid. Vistades efter kungens död hos dennes omyndiga barn, såsom deras förmyndare på deras gods Älgarås i Västergötland. År 1199 när kung Sverker dräpte kung Knuts söner, lyckades Fale rymma med Knuts yngste son Erik hem till sin gård Byrestad och gömde honom där i två och ett halvt år 'till dess han började Mannas'. Då drog Fale in i Norge för att skaffa folk som kunde hjälpa Erik att återta sitt rike igen och hämnas sina bröder. När han kom tillbaka över fjällen uppreste han hela Jämtland, Hälsingland och Medelpad, samt en stor del av Ångermanland, och drog söderut och stred mot kung Sverker vid Lena i Västergötland år 1208, som verserna ljuda i:

Anno Millena bis bis deco celeno pleno baclum Sverikonis Stetil in Geflo Gereonis, contigiet in Lenum.

(Två Danske löpo för enom Svenskom Sverom togo derom Werbere plerum). De danska hjälpte kung Sverker emot herr Erik, och sedan Erik Knutsson slagit kung Sverker vid Gefle Bro 1210, gjorde han Fale till herre och förbättrade han ärvda adelskap genom att ge honom en beväpnad arm till sköldemärke, därför att han hade burit honom på sin arm under farligheter, och på hjälmen norska vapenyxor, därför att han med norska män hade börjat intaga riket åt konungen. Kung Erik gav honom hela Medelpad, Jämtland och ett stycke av Ångermanland i förläning. Hans gravsten ligger på Sköns kyrkogård med detta vapen uthugget, samma vapen var målat i guld och ljusa färger och hängde på kyrkoväggen. Antingen har han själv eller hans son Herse Bure skrivit den krönika som låg förvarad i Sköns kyrka och som innehöll det som hade hänt under Fales tid. Han dog 1212. Lät bygga Byresholms slott, vilket senare blev förvandlat till Sköns kyrka." [30]

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Farfars Far Herse Falesson
Född ca 1140 i Birsta, Skön (Y) [29]. Herse Falesson Bure på Byrestad "var en rik, mäktig och välförtjänst man, om vilken bedrifter inget står. Han levde omkring 1180" [30].

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfar Fale Hin Gamle
Född ca 1120 Birsta, Skön (Y) d. 1161-05-16 i Fale bro, Uppsala. Landsdomare [29].

"Ska ha bott på Byrestad (Birsta) i Sköns socken i Medelpad och varit en myndig man i Hälsingland, vilket land kung Erik IX med hjälp av Hans och Guttorm Östande år 1156 lade under Sveriges krona. Därefter blev Fale satt till landsdomare där. Han ska också ha varit hälsingarnas anförare under samme kung då denne intog Finland, där Hälsingfors och Helsinge by menas ha fått namn efter hans folk. Slutligen sägs han, sedan kungen blivit dödad vid Uppsala, av danska..? Prins ? Magnus Henriksson, ha uppsatt och anfört upplänningarna under denne prins, som då blev slagen den 16 maj 1161. (Men uti hvilken Slagning Fale sjelf blev nergjord, vid den efter honom nämnde Fale bro, ej långt från Uppsala)" [30].

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfar Farfars Farfars Farfars Farfars Far Herse Eriksson
Född ca 1095 i Bure Selånger (Y) [29]. "Ska ha levat 1130-1148 i kung Ragnvald Knapphövdes och Sverker den Gamles tider" [30].

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfar Erik Thordsson
Född ca 1075 Bure, Selånger (Y) d. Bure, Selånger (Y) [29].

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Far Tord Jerker Bure
Född ca 1050 i Birka. d. Bure, Selånger (Y) [29]. Enligt [30] kallades han Tords Jerker, vilket tolkats som identiskt med Erik Tordsson. Därför saknas ett släktled i [30] där han och sonen enligt [29] har blivit samma person.

"Han bodde i Selånger i Medelpad och ska ha levat i kung Inge den Yngres tid vid år 1116. Han och hans söner nämndes på en runsten i Selångers socken:
Spchurdi auk Thurir Haiden auk Sihlvaster auk Herser raiste Stain dini aftir Thord Jerker Fadir sin.

Vid samma tid ska en Bure i Norrby i Njurunda socken ha levat. På hans runsten står:
Backswain auk Sihlvaster auk Fridi, raiste Stain aftir Buri Fadir sin [30].

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfar Gunnar Herse
Född ca 1025 i Sigtuna [29].

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Mormors Farfars Morfars Farfar Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farfars Far Tord i Byr
Född ca 992 i Sigtuna (vid Skokloster), d. i Sigtuna (vid Skokloster) [29].

"Han ska ha levat i konung Erik Segersälls tid, vid år 992 blivit kristen och bodde vid Skokloster i Uppland, där han på egen bekostnad låtit bygga en kyrka, som länge kallades Bure kyrka och Socken. Till åminnelse efter honom, tages en sten vid kyrkodörren, upprest av hans fem söner med följande påskrift:

Antvitr, auk Gustafir, auk Juhar, auk Redaifr, samt Gunnaifr, laiti raisa (..stain thinsa..) TORD Faduri sin fotr hiuk runar, ( Ga Ol. Gelfy Dilfert: de Mausaleria Sko. p 4)" [30].

 


[Till toppen]