Förfäderna är sorterade efter generation, med Far före Mor. Ordningen blir alltså Farfar, Farmor, Morfar, Mormor, Farfars Far, Farfars Mor, Farmors Far, Farmors Mor, Morfars Far, Morfars Mor, Mormors Far, Mormors Mor osv.


Farmors förfäder

Generation 3-5

Farmors Far Johan Johansson Antti Ollinen,
7/1 1855 - 13/2 1920
I antavlan [6] anges endast hans födelsedatum. I husförhörslängden (K.G. AI:8) 1876-85 bor han på 1/8 Mtl Antti med föräldrar och syskon. Han verkar inte ha flyttat under den perioden. Han var, liksom sin far, hemmansägare i Korpikylä i 1890 års folkräkning. Han var ogift då men inte skriven i samma hushåll som sina föräldrar, utan verkar ha tillhört ett enmanshushåll [8]. Enligt Karl Gustavs församlings dödbok 1906-1930 (F:4) var dödsorsaken "Kräfta". Han begravdes den 7/3 1920.

Farmors Mor Sofia Johanna Isaksdotter Ruokojärvi, 8/3 1868 - 15/7 1923.
Döptes den 8/6 1868 [9]. I antavlan [6] anges endast hennes födelsedatum. Var tillsammans med sina föräldrar och de flesta av sina syskon skriven i Ruokojärvi i Pajala i 1890 års folkräkning, liksom i Pajala församlngs husförhörslängd 1885-1890 (AI:6, pag. 115). Där står det att hon var född den 8/6. Det verkar som om gården Ruokojärvi i Pajala församling inte ska förväxlas med byn Ruokojärvi i Övertorneå församling. [8] Enligt Karl Gustavs församlings dödbok 1906-1930 (F:4) var dödsorsaken "Lungsot". Hon begravdes den 22/7 1923. Vid både hennes och makens dödsnoteringar finns en hänvisning till sidan 223 i församlingsboken.

Farmors Farfar Johan Davidsson Antti eller Ollinen, 4/4 1826 - ca 1900
"I förhörsboken 1852-1858 Ollinen nr 10, 1/8 mantal Koivukylä. 1859-1863 Antti nr 9, 1/8 mantal  Koivukylä" [6]. I husförhörslängden 1876-85 (Karl Gustav AI:8) har man glömt gårdsnumret, men gården kallas 1/8 Mtl Antti och den kommer direkt efter nummer 8. Gift 7/2 1852. Han hade inga syskon, men däremot nio barn. Var hemmansägare i Korpikylä i 1890 års folkräkning [8]. Han verkar ha dött före 1906, för han finns inte i Karl Gustavs församlings dödbok 1906-1930 (F:4).

Farmors Farmor Brita Caisa Adolf Fredriksdotter Sundbaum eller Potila, 7/7 1827 - 15/2 1911
Född i Vitsaniemi. [6]. Var skriven i Korpikylä i 1890 års folkräkning [8]. Jag hittade hennes dödsnotering genom att skumma igenom Karl Gustavs församlings dödbok 1906-1930 (F:4). Namnet skrivs där Brita Kajsa Antti. Hon var änka och dödsorsaken var ålderdom. Begravningen ägde rum den 5/3 1911. I dödboken finns en hänvisning till sid. 196 i församlingsboken.

Farmors Morfar Isak Adamsson Ruokojärvi, 8/2 1834 - 29/1 1893
Gifte om sig 12/9 1880 med Eva Johanna Johansdotter Kassa, född 26/6 1844 [6]. Var hemmansägare och tillsammans med sin andra hustru skriven i Ruokojärvi i Pajala i 1890 års folkräkning [8], liksom i Pajala husförhörslängd 1885-90 (AI:6, pag. 115) Enligt Norrbottens läns bouppteckningsregister finns hans bouppteckning i Pajala tingslags häradsrätt i volym AII:13 och har nummer 28, 1893. Som anhörig uppges Eva Johanna Johansdotter. Den uppgiften gjorde det lätt att hitta hans dödsnotering i Pajala dödbok 1875-1894 (F:1). Vid sin död var han "hemmansegare" i Ruokojärvi. Dödsorsaken anges inte. Begravningen ägde rum 12/2 1893.

Farmors Mormor Greta Johanna Olofsdotter Mikko, 15/12 1836 - 14/5 1877.
Född i Pajala [6]. Hon står inte med i Pajala församlings husförhörslängd 1828-1837 (AI:5, pag. 155), men hennes föräldrar och äldre syskon verkar ha bott i Lassi i Pajala på den tiden. Jag tolkade hennes dödsdatum i antavlan som 19/3, men i Pajala församlings död- och begranvningsbok (F:1) står det 14/5. Hon kallas där "Bondeh. Greta Johanna Olofsd. i Ruokojärvi, finne". Åldern uppges vara 39 år, 4 månader och 29 dagar. Födelsedatumet är beräknat utifrån den uppgiften. Begravningen ägde rum den 20/5. Någorn dödsorsak anges inte.

Farmors Farfars Far David Johansson Ollinen, 27/9 1796 - 8/2 1864
från 1850 även ägare av hemmanet Antti nr 9, Korpikylä [6]. Bodde som barn med föräldrar och syskon i "Korpikylä, Ollinen nr 15 1/8 mantal " enligt husförhörslängden i Karl Gustavs församling 1784-1820 (AI:1, Fol. 29). Hans farföräldrar var också skrivna där, men då David föddes var endast farmodern i livet. Han verkar ha tagit över gårdel Ollinen i Korpikylä efter att hans äldste bror Johan omkommit i en drunkningsolycka 9/10 1823, att döma av husförhörslängden 1818-1828 (AI:2, Fol. 12). Hans bouppteckning har nummer FII:10, nr 36 i Nedertorneå och Carl Gustavs tingslags häradsrätt. Enligt dödboken i K. G. församling (F:2) var han f.d. bonde i Korpikylä och änkling. Någon dödsorsak anges inte.

Farmors Farfars Mor Maria Johansdotter Tuohea, 15/1 1804 - 4/2 1857
Gifte sig 1825 enligt husförhörslängden 1818-1828 (AI:2, Fol. 12). Några andra barn än Farmors Farfar Johannes, född 1826, nämns inte där. David Johansson Ollinen var hennes mors kusin, vilket ger upphov till en del anförluster. Se de rosa fälten i släktträdet. Hon dog av flussfeber enligt Karl Gustav församlings dödbok (DI:1). Hon kallas i dödboken "Skattebonden David Johansson Ollinen eller Antti i Korpikylä hustru".

Farmors Farmors Far Adolf Fredric Ericsson Sundbom, 9/2 1800 - 16/6 1859.
Gift 18/3 1824. "Potila i Vitsaniemi" står det i antavlan [6]. Fick åtminstone femton barn, varav sex dog under sitt första levnadsår. Han verkar inte vara född i Hietaniemi församling [7]. Båda hans föräldrar kom från Råneå, så det verkar troligt att han föddes och växte upp där och kom till Hietaniemi omkring 1820. Vid hans död uppges ingen annan bostadsort än Hietaniemi [7].

Farmors Farmors Mor Brita Elisabet Johansdotter Potila, 1/12 1807 - 17/7 1896
I antavlan [6] står bara födelseåret. I Hietaniemis kyrkböcker på Internet framgår födelsedatumet samt att hon hade en tvillingbror som inte nämns i antavlan. I 1810 års mantalslängd kallas hon Brita Lisa, 3 år. Hon bodde då med föräldrarna i Helsingbyn. Hon dog i Vitsaniemi Hietaniemi [7].

Farmors Morfars Far Adam Wilhelm Adamsson Ruokojärvi, 29/10 1801 - 6/9 1871.
Född i Kengis i Pajala församling öch döpt den 1/11 enligt födelseboken (C:3). I antavlan [6] står bara inte födelsedautmet, bara årtalet. Bodde med föräldrarna vid Kengis Finbladiga Sågvärk i 1810 års mantalslängd och uppgavs vara 14 år. (sid 574 eller 300). Gift 22/4 1830 [6]. I Pajala församlings husförhörslängd (AI:5) 1828-1841 bodde han i "Ruokojerfwi".

Farmors Morfars Mor Maria Johansdotter Pentäsjärvi, 1805 - 1/12 1874.
I Pajala församlings husförhörslängd (AI:5) 1828-1841 bodde hon i "Pentisjerfwi" med sina föräldrar och syskon tills hon gifte sig 22/4 1830. Därefter står hon men sin man och sina barn under "Ruokojerfwi". Hon verkar inte vara född i Pajala församling, för jag har varken hittat henne eller hennes syskon i födelseboken. Familjen verkar ha flyttat till Pajala någon gång före 1828.

Farmors Mormors Far Olof Mickelsson Mikko eller Lassi, 7/2 1795 - ?
Född i Pajala och döpt den 8/2 enligt födelseboken (C:3). Gift 14/4 1831 och "Pajala" står det i antavlan [6], vilket stämmer precis med det datum som anges i Pajala församlings husförhörslängd (AI:5) 1828-37, då han bodde med hustru och barn i Lassi i Pajala. Det finns en bouppteckning från 1827 efter Olof Mickelsson Lassis hustru Eva Isaksdotter (Pajala tingslags häradsrätt, vol. FII:1, nr 23), vilket tyder på att Farmors Mormors Mor var hans andra hustru. Som hemort anges där endast Pajala.

Farmors Mormors Mor Greta Johanna Olofsdotter Lasu 29/7 1810 - 187(7)
Född  i Svappavaara (Vaskivuori). Det finns en bouppteckning efter en Greta Johanna Olofsdotter i Ruokojärvi i Pajala tingslags häradsrätt, vol. AII:9, nr 26, år 1878. Som anhörig står Isak Adamsson. Så hette Farmors Morfar, som var hennes svärson. I Pajala församlings dödbok (F:1) verkar hon dock inte finnas med under åren fram till 1878.

Generation 6

Farmors Farfars Farfar Johan Clemetsson Ollinen, 1754 - 1808.
Gift 5/4 1780 [6]. I husförhörslängden i Karl Gustavs församling 1784-1820 (AI:1, Fol. 29) bodde han med sin hustru och barn på Ollinen Nr 15 1/8 mantal i Korpikylä. Där bodde även hans föräldrar.

Farmors Farfars Farmor Caisa Johansdotter, 1752 - 1807.
Vid giftermålet 5/4 1780 kallas hon Catharina [7]. I husförhörslängden i Karl Gustavs församling 1784-1820 (AI:1, Fol. 29) står det att hon kom till församlingen 1780, samma år som hon gifte sig.

Farmors Farfars Morfar Johan Staphansson Tuohea, 1771 - 14/6 1846.
Gift 17/6 1800 med Brita Caisa Nilsdotter. De fick åtminstone 14 barn, varav de flesta verkar ha dött i späd ålder. I husförhörslängden i Karl Gustavs församling 1784-1820 (AI:1, Fol. 17) bodde han med föräldrar, hustru och barn på Tuohea nr 9, 1/4 mantal i Korpikylä. Efter Brita Caisas död gifte han om sig den 16/3 1823 med Maria Magdalena Johansdotter Vuolikainen, född 22/12 1797. De fick två barn. [6]. Han var skattebonde då han dog av ålderdom vid 75 år och 8 månaders ålder i Korpikylä och han begravdes den 24/6 1846 enligt död- och begravningsboken (K.G. DI:1).

Farmors Farfars Mormor Brita Caisa Nilsdotter Välikoski, 1778 - 29/7 1821
I husförhörslängden i Karl Gustavs församling 1784-1820 (AI:1, Fol. 199) bodde hon med föräldrar och syskon på ett nybygge i Välikoski. Hon verkar ha lämnat församlingen 1787 för att återvända 1792. Det noterades att hon gift sig år 1800 och en hänvisning till sid. 17 i husförhörslängden, där hon står tillsammans med maken, barnen och svärföräldrarna. "Bond. Hustr. Brita Caisa Nilsd. Tuohea" kallades hon i död- och begravningsboken (K.G. DI:1). Dödsorsaken var okänd. Begravningen ägde rum den 5/8 1821.

Farmors Farmors Farfar Eric Ericsson Sundbaum, 3/11 1740 - 8/4 1807
Gift första gången 1/12 1766 i Råneå med Ella Jacobsdotter, född 1745. "Den 1. Dec copulerades unga Eric Sundbom i Rånbyn med pigan Ella Jacobsdotter ifrån Hwitåhn. Morgongåva var 50 lod silfver vid dess lysning 16% Rihst?---mavning? utb? Charta Sigillata." De fick två barn, Erik, född 1774 och Johan, född 1786. Han gifte sig för andra gången den 3/5 1789 med Maria Hansdotter [18]. I antavlan [6] nämns inte det första äktenskapet, men däremot ytterligare tio barn.

Farmors Farmors Farmor Maria Hansdotter Bergman 1764 - 1828
Enligt samstämmiga uppgifter i [6] och [18] föddes hon i Mjödfjärden nr 2 i Råneå församling. Hon dog i Råneå enligt [18]. Enligt Råneå församlings husförhörslängd 1770 - 1807 (AIa:4, Fol. 229) bodde hon med föräldrar och syskon i Mjödfjärden nr 2.

Farmors Farmors Morfar Johan Adamsson Potila, 30/12 1762 - 2/3 1815.
Bodde med föräldrar och syskon på en icke namngiven gård i Helsingbyn enligt Hietaniemi  husförhörslängd 1783-1801 (AI:1, Fol. 153). Gifte sig med Farmors Farmors Mormor 1807. Han fick två barn, tvillingar, med Farmors Farmors Mormor [6] [7]. Bodde i Helsingbyn enligt 1810 års mantalslängd (s. 506 på pappret, sid 263 på bilden hos SVAR). Där stavas efternamnet Påtila, vilket kanske ger en fingervisning om hur det uttalades.

Farmors Farmors Mormor Eva Persdotter Knuuti, 27/5 1781 - 17/3 1862
Född i Vitsaniemi. Bodde med föräldrar och syskon på gården Knuuti i Vitsaniemi enligt Hietaniemi församlings husförhörslängd 1783 - 1801 (AI:1, Fol. 180). Hennes namn står inte i 1810 års mantalslängd. Omgift 1816 med Pehr Aronsson Hannu från Päkkilä, 1786-1850. Fick med honom ytterligare fyra barn.

Farmors Morfars Farfar Adam Henriksson Kangas, 1766 - 1/4 1826
Gift 1791. Fjärdingsman i Kengis [6]. I 1810 års mantalslängd var Adam Henriksson skriven på "Eknäs finbladiga sågvärk" under Kengis bruk. Där uppges han vara torpare (sid 574 eller 300) och boddde tillsammans med hustrun och fem barn.

Farmors Morfars Farmor Anna Eriksdotter Erkki 1764 - ?
Född i Erkheikki. Hon var gift två gånger. Med sin första make Mickel Andersson Svala, 1762-1788, fick hon två barn. Hon gifte om sig med Farmors Morfars Farfar 1791. Hon fick ytterligare sju barn med honom.

Farmors Morfars Morfar Johan Larsson Pentäsjärvi, 1763 - 1836
Gift 1794. Fick åtminstone sex barn [6]. Enligt Pajala församlings husförhörslängd (AI:5) 1828-1841 bodde han i "Pentisjerfwi", gifte sig 1793 och dog 1836. Den sistnänmda uppgiften saknas i antavlan.

Farmors Morfars Mormor Maria Andersdotter Salla eller Kaltio, 1766 - ?
Enligt Pajala församlings husförhörslängd (AI:5) 1828-1841 bodde hon i "Pentisjerfwi" och var gift sedan 1793.

Farmors Mormors Farfar Mickel Mickelsson Lassi eller Mikko 29/3 1755 - ?
Född i Pajala. Vid sonen Olofs födelse 1795 (Pajala C:3) står det Lassi, inte Mikko. Fick åtminstone nio barn. Han står inte tillsammans med hustrun i Pajala församlings husförhörslängd (AI:5), vilket tyder på att han dog före 1828.

Farmors Mormors Farmor Christina Mickelsdotter Krekula, 1754 - ?
Född i Täräntö. Vid sonen Olofs födelse 1795 (Pajala C:3) kallas hon Stina. I Pajala församlings husförhörslängd (AI:5) 1828-1841 bodde hon i Lassi i Pajala. Hon verkar fortfarande ha varit i livet 1837.

Farmors Mormors Morfar Olof Andersson Lasu, 28/6 1781 - 17/6 1864
12-man i Junosuando. Gift 1811. Fick åtminstone sju barn [6]. Han finns med i Pajala församlings födelsebok (C:3), men där nämns inga ytterligare detaljer. Han verkar vara familjeöverhuvud i mantalslängden 1810 (sid 444 på pappret, bild 232 i den skannade versionen på Riksarkivets hemsida). Då bodde han i Junosuando med föräldrar, två syskon, en 34-årig kvinna vid namn Greta, som var krympling, samt pigan Anna, 36 år. Vad Greta hade för relation till familjen framgår inte, men hon verkar vara född 1776, medan Olof Anderssons föräldrar gifte sig 1781. I Pajala församlings husförhörslängd (AI:5, pag. 17) står Olof med hustru och sex barn under Lasu i Junosuando.

Farmors Mormors Mormor Greta Hansdotter Kemi, 1781 - 3/6 1868
Född i Svappavaara. Gift 1811. I Pajala församlings husförhörslängd (AI:5, pag. 17) står hon med man och sex barn under Lasu i Junosuando.

Generation 7

Farmors Farfars Farfars Far Clemet Olofsson Ollinen, 1712 - 1789
Korpikylä. "Cousin Nils Clemetsson" (1710-1787) står det i antavlan [6], men det är oklart varför den hänvisningen görs. Fick två barn. 1742 och 1743 bodde Clemet Olsson på Korpikylä nr 7, 1/8 mantal tillsammans med sin mor och en dräng enligt mantalslängden. 1744 verkar det som om han bodde ensam. 1746 hade han en hustru och en piga. Noterades med hustru och en dräng i Korpikylä i 1755 års mantalslängd. I husförhörslängden i Karl Gustavs församling 1784-1820 (AI:1, Fol. 29) bodde husbonden Clemet Olofsson på gården Nr 15, 1/8 mantal Ollinen i Korpikylä. Där finns även sonen Johan med familj. samt den "Cousin Nils" som nämns i antavlan.

Farmors Farfars Farfars Mor Brita Pehrsdotter, 1726 - 1814
Hennes namn kommer från antavlan [6]. Hon verkar ha gift sig med Clemet Olofsson Ollinen omkring 1743 att döma av mantalslängderna. I husförhörslängden i Karl Gustavs församling 1784-1820 (AI:1, Fol. 29) anges inte när hon gifte sig.

Farmors Farfars Farmors Far Johan Nilsson Mikonantti, 12/5 1722 - 1808
Riksdagsman, född i Nedre Vojakkala. Gift 26/11 1744 och fick sex barn, varav två var förfäder till Farmor. Död i Koivokylä.

Farmors Farfars Farmors Mor Caisa Andersdotter Mikonantti, 16/7 1722 - 1817
Koivukylä står det i antavlan [6].

Farmors Farfars Morfars Far Staphan Staphansson Tuohea-Martimo, 1740 - 1821
Korpikylä står det i antavlan [6]. Fick åtminstone två barn. Bodde i Korpikylä i 1771 års mantalslängd. Enligt husförhörslängden i Karl Gustavs församling 1784-1820 (AI:1, Fol. XX) bodde han med hustru och barn samt svärföräldrar i Korpikylä på Tuohea nr 9, 1/4 mantal.

Farmors Farfars Morfars Mor Malin Johansdotter Tuohea, 1746 - 1811
Enligt husförhörslängden i Karl Gustavs församling 1784-1820 (AI:1, Fol. XX) bodde Malin med make och barn i Korpikylä på Tuohea nr 9, 1/4 mantal. Även hennes föräldrar bodde där.

Farmors Farfars Mormors Far Nils Johansson Välikoski Mikonantti, 13/10 1747 - 25/3 1827
Välikoski. Gift 6/4 1776 och fick minst tre barn.

Farmors Farfars Mormors Mor Anna Mickelsdotter Käyräsvuopio, 24/3 1755 - 1831
Född i Ruskola och döpt 26/3 enligt Övertorneå församlings födelsebok (C:1).

Farmors Farmors Farfars Far Eric Ericsson Sundbaum, 11/7 1710 - ?
Född i Sävast. Gästgivare i Rånbyn nr 15. Gift 9/2 1740. I antavlan finns tre barn.

Farmors Farmors Farfars Mor Elisabet Forsman, 26/5 1716 - 26/11 1784
Kallas Elisabeth i antavlan [6]. Enligt [18] är det endast i husförhörslängden det namnet förekommer, annars är namnet Lisbetha, men även Lisa förekommer. [18] är källa till födelse- och dödsdatum. Död i Rånbyn.

Farmors Farmors Farmors Far Hans Ericsson, 1739 - ?
Mjödfjärden nr 2. Inga andra barn än Farmors Farmors Farmor nämns i antavlan [6]. I Råneå församlings husförhörslängd 1745-66 bor han med föräldrar och syskon i Mjöfjärden nr 1 (AIa:3, Pag. 71).

Farmors Farmors Farmors Mor Maria Hinriksdotter, 1739 - ?

Farmors Farmors Morfars Far Adam Anundsson Potila, 24/8 1740 - 6/7 1810.
"Helsingbyn numera Vitsaniemi nr 13" står det i antavlan [6]. Där finns även tre barn. Hans födelseår uppges han ha levt 1741-1810, men i internetversionen av Hietaniemis kyrkböcker står födelse- och dödsdatumen ovan, samt att han föddes i Helsingbyn. Enligt antavlan [6] gifte han sig 25/4 1762, enligt [7] den 18/4.

Farmors Farmors Morfars Mor Elisabeth Ericsdotter Vuolonpieti, 15/10 1733 - 3/3 1810
Vitsaniemi står det i antavlan [6], där hennes namn skrivs Lisa Ericsdotter Vuolo. Namnet och datumen ovan kommer från [7], där det även framgår att hon föddes i Witsaniemi och dog i Helsingbyn, båda i Hietaniemi församling.

Farmors Farmors Mormors Far Pehr Adamsson Knuuti, 2/2 1738 - 3/1 1811.
Vitsaniemi. Gifte sig 22/4 1774. Omgift 1790 med Malin Hansdotter. Bodde med hustru och barn på gården Knuuti i Vitsaniemi enligt Hietaniemi församlings husförhörslängd 1783 - 1801 (AI:1, Fol. 180). I husförhörslängden nämns nio barn till första hustun varav tre hade dött under perioden. Med nya hustrun hade han fått tre barn varav ett hade dött. Enligt internetversionen av Hietaniemis kyrkböcker fick han sammanlagt tretton barn.

Farmors Farmors Mormors Mor Eva Mickelsdotter Käyräsvuopio, 6/8 1756 - 20/1 1789
Född i Ruskola och döpt den 8/8 enligt Övertorneå församlings födelsebok (C:1). Död i Vitsaniemi Hietaniemi [7].

Farmors Morfars Farfars Far Henric Samuelsson Kangas, 1731 - 1796
Kangas i Kolari. Gift 15/4 1756. Omgift med Caisa Henricsdotter, f. 1739. Sex barn nämns i antavlan [6].

Farmors Morfars Farfars Mor Margareta Johansdotter Lampa, 25/1 1743 - ?
Niska, Juoksengi

Farmors Morfars Farmors Far Eric Ericsson Erkheikki (Erkki), 1740 - ?
Erkheikki. Fick åtminstone tio barn [6].

Farmors Morfars Farmors Mor Maria Henricsdotter Lautakoski, 4/8 1744 - ?
Lautakoski

Farmors Morfars Morfars Far Lars Johansson Sunaninki, 1734 - 13/4 1805
Soldatskomakare. I antavlan [6] anges ett antal namn och årtal som skulle kunna vara bostadsorter från husförhörslängden: Kainulasjärvi 1758-1781, Narhaus 1781-1790, Suaninki 1790-1800, Ohtanaj. 1801. Stavningen är osäker. Det var svårt att tyda handskriften. Åtta barn nämns i antavlan [6].

Farmors Morfars Morfars Mor Stina Ericsdotter Tuoma, 1731 - 1800
Täräntö

Farmors Morfars Mormors Far Anders Mickelssson Salla (Kaltio), 1730 - 1810
Sallajärvi. Sex barn nämns i antavlan [6].

Farmors Morfars Mormors Mor Brita Pehrsdotter, 1731 - ?
Födelseåret är den enda detalj som nämns i antavlan [6].

Farmors Mormors Farfars Far Mickel Larsson Lassi, 1724 - 1771
Pajala. Gift 6/3 1748. Fyra barn nämns i antavlan [6].

Farmors Mormors Farfars Mor Anna Mickelsdotter Erkheikki (Vanhainen), 1726 - ?
Erkheikki. Omgift 1776 med soldaten Henric Matsson Stormhed (?), född 1747

Farmors Mormors Farmors Far Michel Grelsson Krekula, 1714 - 1800
Täräntö. Sex barn nämns i antavlan [6].

Farmors Mormors Farmors Mor Margareta Henricsdotter Koivuniemi, 1724 - 1793
Täräntö.

Farmors Mormors Morfars Far Anders Larsson Lasu, 1757 - 1815
Junosuando. Gift 29/4 1781. Tre barn nämns i antavlan [6]. Bodde hos sin son Olof i Junosuando enligt 1810 års mantalslängd, sid 444 eller 232

Farmors Mormors Morfars Mor Sara Esaiasdotter Tyni (Esko), 1749 - 1821
Lovikka står det i antavlan [6]. Var 61 år och sjuklig och bodde med sin man hos sonen Olof i Junosuando enligt 1810 års mantalslängd, sid 444 eller 232.

Farmors Mormors Mormors Far Hans Olofsson Kemi, 1721 - 1811
Svappavaara (Vaskivuori). Gift 1773, då han var 52 år. Fyra barn nämns i antavlan [6].

Farmors Mormors Mormors Mor Margareta Johansdotter Stålnacke, 1742 - 1830

Generation 8

Farmors Farfars Farfars Farfar Olof Clemetsson Ollinen, ca 1680 - ca 1713
Korpikylä. Död före 1742. Hans namn lyser mid sin frånvaro i mantalslängderna under den period han åldersmässigt borde kunnat vara husbonde. Det är möjligt att han dog kort efter sonen Clemets födelse 1712. 1719, 1720, 1728, 1734 och 1738 är det en Nils Ollinen som huserar på Korpikylä nr 7. Det skulle kunna vara hans farbror.

Farmors Farfars Farfars Farmor Karin Nilsdotter, ca 1685 -
I mantalslängden 1741 var hon änka och familjeöverhuvud på Korpikylä nr 7. 1742 hade Clemet Olsson sin mor boende hos sig i Korpikylä enligt mantalslängden, varför jag har antagit att det var Karin Nilsdotter som var hans mor.

Farmors Farfars Farmors Farfar Nils Larsson Alatalo
Nedre Vojakkala

Farmors Farfars Farmors Morfar Anders Johansson Mikonantti
Koivukylä

Farmors Farfars Farmors Mormor Carin Pehrsdotter
Koivukylä

Farmors Farfars Morfars Morfar Staphan NNsson, ca 1710 - ca 1780
Staphan Staphansson Tuohea hade en far boende hos sig i Korpikylä enligt 1771 års mantalslängd.

Farmors Farfars Morfars Morfar Johan Johansson Tuohela, 1721 - 1805
Enligt husförhörslängden i Karl Gustavs församling 1784-1820 (AI:1, Fol. 29) bodde Johan i Korpikylä på Tuohea nr 9, 1/4 mantal.

Farmors Farfars Morfars Mormor Ella Jönsdotter, 1704 - 1785
Enligt husförhörslängden i Karl Gustavs församling 1784-1820 (AI:1, Fol. 29) bodde Ella i Korpikylä på Tuohea nr 9, 1/4 mantal.

Farmors Farfars Mormors Farfar Johan Nilsson Mikonantti, 12/5 1722 - 1808
Var även Farmors Farfars Farmors Far, eftersom hans sondotterdotter gifte sig med hans dotterson.

Farmors Farfars Mormors Farmor Caisa Andersdotter Mikonantti, 16/7 1722 - 1817
Var även Farmors Farfars Farmors Mor, eftersom hennes sondotterdotter gifte sig med hennes dotterson. Se de rosa rutorna i släktträdet.

Farmors Farmors Farfars Morfar Johan Jönsson Forsman, 1672 - 22/12 1717
Länsman, soldat, gästgivare och bonde. Födelseåret 1671 uppges i dödboken, 1672 i antavlan  och 1673 i en husförhörslängd. Död i Rånbyn och begraven i kyrkan. [6][18]

Farmors Farmors Farfars Mormor Catharina Halsia, 10/8 1667 - 21/10 1762
[6][18]

Farmors Farmors Farmors Farfar Eric Jönsson
Var 12-man i Mjöfjärden nr 1 enligt Råneå församlings husförhörslängd 1745-66 (AIa:3, Pag. 71).

Farmors Farmors Farmors Farmor Brita 1699-1783
Hennes namn står efter makens i Råneå församlings husförhörslängd 1745-66 (AIa:3, Pag. 71).

Farmors Farmors Morfars Farfar Anund Johansson Potila, 1697 - 27/3 1767
[6]. I Hietaniemis kyrkböcker på Internet finns 11 barn.

Farmors Farmors Morfars Farmor Helena Johansdotter, 1701 - 1791
Bodde under sina sista levnadsår hos sonen Adam Anundssons familj på en icke namngiven gård i Helsingbyn i Hietaniemi enligt husdförhörslängden 1783-1801 (AI:1, Fol. 153).

Farmors Farmors Morfars Morfar Eric Olofsson Vuolo
Vitsaniemi [6]. Fick åtminstone 11 barn. Kallades Voulonpieti vid de flesta av barnens födelsenoteringar.

Farmors Farmors Morfars Mormor Rebecka Olofsdotter, 1693 - 13/10 1786
Bodde under sina sista levnadsår hos dottern Lisa Ericsdotters familj på en icke namngiven gård i Helsingbyn i Hietaniemi enligt husdförhörslängden 1783-1801 (AI:1, Fol. 153).

Farmors Farmors Mormors Farfar Adam Knutsson Knuuti. ? - 29/8 1772
[6]. Fick fem barn [7].

Farmors Farmors Mormors Farmor Margareta Pehrsdotter, 1718 - 1778
[6]

Farmors Farmors Mormors Morfar Mickel Mickelsson Käyräsvuopio, 6/12 1728 - 1795
Bodde i Ruskola i Övertorneå enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1). Där nämns även två barn. Av de 11 husbönderna i Ruskola i 1758 års mantalslängd finns en Mickel Mickelsson. I hans hushåll fanns även hans hustru, hans far, en dräng och två pigor. Däremot inga barn

Farmors Farmors Mormors Mormor Brita Andersdotter Huhta, 25/2 1728 - 17/9 1780
Armassaari

Farmors Morfars Farfars Farfar Samuel Hansson Kangas-Pekkari, 1700 - ?
Född i Täräntö

Farmors Morfars Farfars Farmor Brita Henricsdotter Vuopio
Pajala

Farmors Morfars Farfars Morfar Johan Johansson Lampa, 1697 - 25/2 1771

Farmors Morfars Farfars Mormor Brita Henricsdotter, 1708 - 1787

Farmors Morfars Farmors Farfar Eric Ericsson Erkheikki, 1709 - ?

Farmors Morfars Farmors Farmor Valborg Larsdotter Pajainen (Lauri), 1708-1780

Farmors Morfars Farmors Morfar Henric Philipsson Lautakoski, 1718 - 26/12 1785

Farmors Morfars Farmors Mormor Maria Olofsdotter Tyni (Lovikka), 2/10 1718 - ?
Född i Lovikka

Farmors Morfars Morfars Morfar Eric Thomasson (Vuomas)
Född i Narhaus.

Farmors Morfars Morfars Mormor Margareta Josephsdotter Lauri, 1684 - 26/8 1771
Täräntö

Farmors Morfars Mormors Farfar Mickel Mickelsson Salla, 1687 - 1783

Farmors Morfars Mormors Farmor Carin Henricsdotter, 1687 - ?

Farmors Mormors Farfars Farfar Lars Larsson Pajainen (Lassi), 1688 - 5/1 1787
Pajala

Farmors Mormors Farfars Farmor Anna Clemetsdotter

Farmors Mormors Farfars Morfar Mickel Henricsson Erkheikki (Vanhainen), 1673 - 25/9 1753

Farmors Mormors Farfars Mormor Maria Henricsdotter, 1695 - 19/3 1737

Farmors Mormors Farmors Farfar Grels Persson Krekula, 1687 - 25/5 1737
Täräntö

Farmors Mormors Farmors Farmor Anna Persdotter

Farmors Mormors Farmors Morfar Henric Nilsson Koivuniemi, 1679 - 5/5 1740
Täräntö

Farmors Mormors Farmors Mormor Margeta Jönsdotter

Farmors Mormors Morfars Farfar Lars Andersson Lasu 1724 - 1803
Junosuando

Farmors Mormors Morfars Farmor Brita Josephsdotter Kangonen, 1736 - ?
Kangonen

Farmors Mormors Morfars Morfar Esaias Olofsson Tyni (Esko), 1711 - ?
Lovikka

Farmors Mormors Morfars Mormor Anna Olofsdotter Fors, 1706 - 9/6 1785
Törnefors

Farmors Mormors Mormors Morfar Johan Johansson Stålnacke, 1712 - 1794
Svappavaara

Farmors Mormors Mormors Mormor Brita Henricsdotter Keinosuando, 1702 - 1792
Gellivare socken

Generation 9

Farmors Farfars Farfars Farfars Far Clemet Nilsson Ollinen, ca 1650 - ca 1715
Något annat än namnet framgår inte av antavlan [6]. I 1701 års mantalslängd bor han med ett syskon i Korpikylä. I 1712, 1713 och 1714 års mantalslängder bor han med hustru och ett syskon i Korpikylä och kallas Clemet (1714 Chlemeth) Ollinen. 1715-16 finns Nedertorneå socken inte med i mantalslängderna, kanske på grund av det stora nordiska kriget. 1718 finns han inte med, inte heller någon som direkt verkar vara släkt med honom. 1719 har hans plats i mantalslängden övertagits av Nils Ollinen, som kanske är det syskon som noterats i tidigare mantalslängder.

Farmors Farfars Farfars Farfars Mor Karin Ollinen
Bodde i Korpikylä och hade en piga i 1717 års mantalslängd.

Farmors Farfars Farmors Farfars Far Lars Nilsson
Något annat än namnet framgår inte av antavlan [6]

Farmors Farfars Farmors Mormors Far Pehr Mickelsson Mikonantti
Något annat än namnet framgår inte av antavlan [6]. Han var även förfader på farfars sida.

Farmors Farfars Farmors Mormors Mor Ingrid Henricsdotter Hetta, 1660 - ?
[24]

Farmors Farfars Mormors Farfars Far Nils Larsson Alatalo
Något annat än namnet framgår inte av antavlan [6]

Farmors Farfars Mormors Farmors Far Anders Johansson Mikonantti
Något annat än namnet framgår inte av antavlan [6]

Farmors Farfars Mormors Farmors Mor Carin Pehrsdotter Mikonantti
Något annat än namnet framgår inte av antavlan [6]

Farmors Farfars Mormors Morfars Far Mickel Mickelsson Käyräsvuopio, 1706 - 1791.
Något annat än namnet framgår inte av antavlan [6]. Nämdeman i Ruskola i Övertorneå. Käyräsvuopio 23:22 enligt [14], där även födelse- och dödåren anges.

Farmors Farfars Mormors Morfars Mor Anna Olsdotter/Olofsdotter Purainen
Något annat än namnet framgår inte av antavlan [6]. Född i Pello, Övertorneå. Bosatt i Ruskola Övertorneå. [14]

Farmors Farfars Mormors Mormors Far Anund Anundsson Huhta ? - 15/2 1764
Något annat än namnet framgår inte av antavlan [6]. Död i Armassaari Hietaniemi [7]. Fick åtminstone åtta barn.

Farmors Farfars Mormors Mormors Mor Anna Anundsdotter Koutojärvi. ? - 10/1 1741.
Något annat än namnet framgår inte av antavlan [6]. Död i Armassaari Hietaniemi [7]. Där står namnet Kuotojärvi, vilket saknas i antavlan.

Farmors Farmors Farfars Farfars Far Lars Andersson
Något annat än förnamnet framgår inte av antavlan [6]. Efternamnet kommer från [18].

Farmors Farmors Farfars Farfars Mor Anna Eriksdotter
Något annat än förnamnet framgår inte av antavlan [6]. Efternamnet kommer från [18].

Farmors Farmors Farfars Morfars Far Jöns Dagesson Forsman, 1639 - 9/4 1715
Länsman. Kan vara född i Skatamark. 1695 upptagen som rotehållare för nr 13 (som blir 10) i Rånbyn. [6][18]

Farmors Farmors Farfars Morfars Mor Brita Olofsdotter Kråka [6][18]

Farmors Farmors Farfars Mormors Far Johannes Olai Halsius 1629 - 24/8 1697
Kyrkoherde, född i Öjebyn, Piteå. Son av bondeföräldrar. Namnet härleder sig från en äng Halsen i Öjebyn. Utbildad i Uppsala där han inskrevs som student 2/11 1648. Utnämnd till kyrkoherde i Överkalix 19/9 1681. Begravd 30/11 1697 i Överkalix. Begravningsförrättare var kyrkoherden i Råneå Gulich Blix. [18] Gullich Blix var för övrigt Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Far.

Farmors Farmors Farfars Mormors Mor Sophia Somera 15/11 1644 - 9/1 1709
Tidpunkten för heenes födelse är kalkylerad. Död i Rånbyn. I Råneå död- och begravningsbok för 1709 finns uppgift om "Begr. i Choret." [18]

Farmors Farmors Morfars Farfars Far Johan Johansson Potila
Något annat än namnet framgår inte av antavlan [6]

Farmors Farmors Morfars Farfars Mor Margeta Nilsdotter
Något annat än namnet framgår inte av antavlan [6]

Farmors Farmors Morfars Morfars Far Olof Ericsson Iso
Något annat än namnet framgår inte av antavlan [6]

Farmors Farmors Mormors Farfars Far Knut Anundsson
Något annat än namnet framgår inte av antavlan [6]

Farmors Farmors Mormors Farfars Mor Caisa Staffansdotter
Något annat än namnet framgår inte av antavlan [6]

Farmors Farmors Mormors Morfars Far Mickel Mickelsson Käyräsvuopio
Se Farmors Farfars Mormors Morfars Far.

Farmors Farmors Mormors Morfars Mor Anna Olsdotter
Se Farmors Farfars Mormors Morfars Mor.

Farmors Farmors Mormors Mormors Far Anund Anundsson Huhta
Se Farmors Farfars Mormors Mormors Far.

Farmors Farmors Mormors Mormors Mor Anna Anundsdotter
Se Farmors Farfars Mormors Mormors Mor.

Farmors Morfars Farfars Farfars Far Hans Hansson Pekkari, 1657 - 14/1 1730
Verkar ha bott i Hannu-Pekkari och fått åtminstone fyra barn.

Farmors Morfars Farfars Farfars Mor Margareta Mickelsdotter

Farmors Mormors Morfars Farfars Far Anders Andersson Lasu, 1700 - ?
Bonde i Junosuando. G.m.

Farmors Mormors Morfars Farfars Mor Maria Larsdotter Mukka
Från Junosuando.

Generation 10 och äldre

Farmors Farfars Farfars Farfars Farfar Nils Bengtsson?
Den enda Nils som har en hustru i Korpikylä år 1655 enligt mantalslängden heter Nils Bengtsson. Gårdarna är inte numrerade det året, men hans plats i mantalslängden motsvarar ungefär den som senare förfäder hade.

Farmors Farfars Farmors Mormors Morfar Henric Mattsson Hetta, 1635 - 1678
Var gift två gånger. Den första hustruns namn är okänt. Den andra hustrun hette Anna Hansdotter, enligt ett inlägg på Anbytarforum [24].

Farmors Farfars Farmors Mormors Mormor Anna Hansdotter
Jag har antagit att det är Anna Hansdotter och inte den okända hustrun som är rätt ana.

Farmors Farfars Mormors Morfars Farfar Mickel Olofsson Käyräsvuopio, ?/9 1665 - 24/1 1744. Född i Ruskola, Övertorneå. Tolvman i Käyräsvuopio 23:15 [14]

Farmors Farfars Mormors Morfars Farmor Margareta Henriksdotter Hetta, 1674 - 11/4 1755 [14]

Farmors Morfars Farfars Farfars Farfar Hans Pehrsson Peckari, 1620 - ?
Juho-Pekkari och Hannu. Han fick minst två söner.

Farmors Farmors Farfars Mormors Morfar Johannes Johannis Somerus ? - 1672
Prost, bosatt i Kemi där han var Kapellan i S:t Marie församling. Utnämnd till kyrkoherde 1649 [18].

Farmors Farmors Farfars Mormors Mormor Christina Platz [18]

Farmors Morfars Farfars Farfars Farmor Valborg Grelsdotter [6].

Farmors Mormors Morfars Farfars Farfar Anders Mickelsson Lasu, ca. 1660-1740.
Bonde i Junosuando. [25]

Farmors Mormors Morfars Farfars Farmor Ingrid Andersdotter [25].

Farmors Farfars Mormors Morfars Farfars Far Olof Jönsson Käyräsvuopio.
Tolvman i Ruskola 1660-1698. Käyräsvuopio 23:11. Testamente 1697-10-25. [14]

Farmors Farfars Mormors Morfars Farfars Mor Anna Jönsdotter Yrjänä, ? - 1701. [14]

Farmors Morfars Farfars Farfars Farfars Far Pehr Pehrsson (III).
I längderna under Pajala 1632-1644. Hade åtminstone två söner [6].

Farmors Morfars Farfars Farfars Farmors Far Grels Thomasson (Krekula) 1597 - ?
Täräntö [6]. Född 1597 i Savolaks, Finland [21]. "Han var född i Savolaks, och blev en av de första nybyggarna i Tärendö omkring 1621. Samtida uppgifter säger att han, då han låg på sitt yttersta, sålde sin häst, korna och till och med husets enda kittel, för att kunna betala sina skulder. Hans änka var tvungen att tigga på landet." [22]

Farmors Mormors Morfars Farfars Farfars Far Mickel Larsson.
Nybyggare i Junosuando [25].

Farmors Farfars Mormors Morfars Farfars Farfar Jöns Persson Käyräsvuopio, 1587 - ? Käyräsvuopio 23:16. [14]

Farmors Morfars Farfars Farfars Farfars Farfar Pehr Persson (II).
I längderna under Matarengi 1572-1593. Några andra barn än Pehr (III) nämns inte i antavlan [6].

Farmors Mormors Morfars Farfars Farfars Farfar Lars Larsson (Pesu), 1607 - ?
"Nybyggare i Junosuando. Det berättas att då han under en jakt år 1635 skjutit iväg en järnskodd pil mot en ekorre, men pilen vek av från sin bana, och drogs mot en sten, som uppenbarligen innehöll järn. Denna upptäckt av järnmalmsfyndigheten i Masugnsbyn, ledde till att landshövding Frans Crusebjörn förlänade Lars och hans ende son Mickel livstids skattefrälse, och frihet från knektutskrivning. Som ett kuriosum kan nämnas att den resande fransmannen Francois Regnard, kallar honom "riddare" år 1681" [25].

Farmors Farfars Mormors Morfars Farfars Farfars Far Per Jönsson Pieti.
Birkarl. Nämnd 1596-1613. Käyräsvuopio 23:5 [14] Sonen föddes 1587, så han borde vara född på eller omkring 1550-talet.

Farmors Morfars Farfars Farfars Farfars Farfars Far Pehr Persson (I).
Birkarl. I längderna under Matarengi 1539-1571. Hade åtminstone två söner.[6]

Farmors Farfars Mormors Morfars Farfars Farfars Farfar Jöns Jönsson Lantto.
Käyräsvuopio 23:2 [14] [34].

Farmors Farfars Mormors Morfars Farfars Farfars Farfars Far Jöns Jönsson
Käyräsvuopio 23:1 [14]. Det står i Sven Messners antavla att han skulle vara född 1587, men det är samma år som hans sonsons son Jöns Persson föddes. 1487 är nog närmare sanningen.


Till toppen