Förfäderna är sorterade efter generation, med Far före Mor. Ordningen blir alltså Farfar, Farmor, Morfar, Mormor, Farfars Far, Farfars Mor, Farmors Far, Farmors Mor, Morfars Far, Morfars Mor, Mormors Far, Mormors Mor osv.


Morfars förfäder

Generation 3-5

Morfars Far och MorMorfars Far Nils Otto Baumgardt, 29/8 1878 - 4/11 1938
Född i Linköpings domkyrkoförsamling och döpt den 19/9. Nils stora intresse var musik och framför allt att spela piano. Efter fyra år vid läroverket övergick han till Linköpings Organistskola och avlade examen där 1896. Sedan studerade han vid det 4-åriga folkskollärareseminariet i Linköping och fick avgångsbetyg därifrån den 7 juni 1900. Hans bästa betyg var i musik - ett stort A. Under några år därefter hade han tjänst som folkskollärare och kantor, bl.a. på Öland. Men dessemellan hjälpte han till i pianotillverkningen vid Baumgardts pianofabrik i Linköping. [2]

Morfars Mor Maria Christina Juliana (Nana) Baumgardt, född Dam, 8/8 1883 - 15/4 1932
Född i Ålems församling den 8 aug. 1883, i samma månad som sin halvfarbror Ville. I husförhörslängden för åren 1886-95 har antecknats två lärarinnor, som anställts för Nanas undervisning, först Elin Cecilia Maria Kulin, som var född 1868 och som kom till Boda 1894 och lämnade Boda 1895, och därefter Alfhild Björkegren, som också var född 1868 och som blev skriven i Boda på hösten 1896 och antecknad såsom utflyttad därifrån på hösten 1897. Dessa lärarinnor undervisade säkerligen också Ville, som bodde vid gården. [1]

Morfars Farmor Christina, född Nestor Morfars Farfar J.O. BaumgardtMorfars Farfar Johan Otto Baumgardt, 26/12 1842 - 29/10 1912.
Född i Klara församling. Konfirmerad i Maria församling den 15/6 1859, då han under en kort period bodde med sin far på Beswärsgatan 14. Sidan i konfirmationsboken är skadad, så vad som noterats om hans föräldrar går inte att läsa där. Hur väl han läste innantill syns inte heller. Han verkar inte ha varit särskilt framstående när det gällde att rabbla katekesen utantill. Flyttade till Linköping 1868. I Adolf Fredriks församlings utflyttningslängd är utskrivningsdatumet den 25/8 och han ska ha flyttat till församlingen 18/10 1859. "Lidköping" har rättats till "Linköping" i utflyttningslängden. Se Göstas berättelse om Baumgardts pianofabrik. Se fler bilder här

Morfars Farmor Christina Nestor 14/10 1838 - 10/10 1914
Knektdotter från Slaka. Redan som 15-åring flyttade hon 1853 hemifrån för att försörja sig som tjänstepiga, först i hemsocknen, sedan i Stockholm, dit hon flyttade 1857 enligt Slaka församlings husförhörslängd (AI:14, sid. 33) . I november 1862 återvände hon till Linköping där hon under många år hade anställning hos fru Lindeberg som drev Stora Hotellet i Linköping. "Farmor var en duktig kvinna och genom sparsamhet hade hon lyckats samla ett ett stort kapital"[2]. Hennes brevväxling med sin brorson Johan Haglund publicerades i en artikel av Ivo Holmqvist i den av Östergötlands Länsmuseum utgivna boken "Östergötland 1982". Ivo Holmqvist hade kommit över breven av en slump på Nya Zeeland, då han träffade Johan Haglunds son i en bokhandel i Auckland [4].

Morfars Morfar och MormorMorfars Morfar Hans Adolf Kristian Dam, 4/5 1856 - 17/11 1922
Fajansfabrikör i Boda. Adolf med familj bodde till en början vid gården i Boda, med största sannolikhet i det hus, som alltjämt finns kvar och som ligger cirka 25 meter söder om mangårdsbyggnaden och med ena gaveln mot ägovägen till den förutnämnda björkbevuxna "Kullen". När bostadsvillan vid fabriken blivit byggd flyttade familjen dit. Att döma av en anteckning i husförhörslängden för åren 1886-95 (A I:24) synes flyttningen till fabriksvillan ha skett något av de år, som den längden omfattar. [1]

Morfars Mormor Josefina Wilhelmina Petersson/Nilsson, 2/10 1851 - 2/3 1918.
Född i Mönsterås och kallades Fina. Josefina var ett utomäktenskapligt barn.

Josefinas far Viktor Cedergren lär ha velat gifta sig med hennes Mor, Maria Petersson. "Men Maria var en fattig flicka och partiet var inte fint nog för Viktors föräldrar. De förbjöd därför Viktor att gifta sig med henne. Ett problem för Viktor och hans föräldrar blev då, att samlag utom äktenskap var straffbart på den tiden och att åtal brukade följa, om förhållandet mellan parterna inte fullföljdes genom äktenskap. Därtill kom, att en utomäktenskaplig förbindelse, om den blev känd, nedsatte det sociala anseendet. När frågan om vem som var far till Josefina Wilhelmina blev aktuell, ordnade därför familjen Cedergren med en ersättare för den verklige fadern. En torpareson i Ruda i Högsby socken åtog sig att framstå som far och blev i husförhörslängden antecknad som sådan. Troligen fick han böta för samlag utom äktenskap, men böterna hade ju familjen Cedergren råd att betala. Och det sociala anseendet var räddat." [3]

När Maria Petersson 1852 flyttade till Kalmar lämnades Josefina kvar hos sin mormor, Stina Maja Andersdotter i Mönsterås. Mormodern flyttade dock 1857 till sin son Johan Gust. Petersson i Pataholm, och i samband med det verkar Josefina ha fått flytta till sin mor i Kalmar.

"Modern gifte sig senare med en styrman Eric Johan Nilsson i Kalmar, född 1833, och Fina fick därigenom efternamnet Nilsson. Av någon anledning trivdes Fina inte i hemmet i Kalmar, och begav sig därför på eget bevåg därifrån. Hon gick till fots den drygt 3 mil långa vägen från Kalmar till Pataholm, där hon blev omhändertagen som fosterdotter hos sin morbror Johan Gust. Petersson och hans hustru Johanna. Hon blev kyrkskriven hos dem först den 16 april 1876 när hon var nästan 25 år gammal. Men hon hade kommit dit många år tidigare. Adolf och Fina träffades för första gången vid en fest, troligen en danstillställning, i festsalen en trappa upp i makarna Peterssons bostadshus vid Torget i Pataholm. Och det var makarna Petersson som i egenskap av fosterföräldrar höll bröllopet den 12/6 1881, till vilket Adolfs syster Anna var inbjuden som värdinna enligt ett bevarat inbjudningskort."[1]

Morfars Farfars Far Johan Wilhelm Baumgardt, 2/4 1811 - 9/12 1877
Född i Katarina församling. Enligt föräldrarnas lysningshandlingar skulle sönerna uppfostras i den "Catholska" läran och döttrarna i den Lutherska. Några tecken på att Johan Wilhelm skulle ha tillhört något annat samfund än Svenska Kyrkan har jag dock inte kunnat upptäcka. Johan Wilhelm flyttade vid åtta års ålder med föräldrar och syskon till Brännkyrka. År 1827 flyttade han till Stockholm, men det framgår inte till vilken församling. Hans namn dyker upp i Stockholms mantalslängder år 1834, då han var snickargesäll och bodde i Maria Norra. Han flyttade (som nygift verkar det som) den 14/11 1837 från Jacobs till Klara församling och bosatte sig i ett hus som låg i kvarteret Gripen nr 2, där huvudentrén till Åhléns City ligger idag. Han flyttade en del inom församlingen innan han 1858 flyttade från Luntmakargatan 5 till Beswärsgatan 14. Huset på Beswärsgatan 14 C finns kvar, fast gatan har bytt namn till Brännkyrkagatan. En skylt bredvid porten förkunnar att detta är "den s.k. gamla prästgården". Flyttade efter mindre än ett år till Kammakargatan 13 i Adolf Fredriks församling, efter att han vunnit burskap "å Musikaliska Instrumentmakarehantverket". Även det huset finns otroligt nog kvar. Johan Wilhelm bodde kvar där till sin död 1877.

Om Johan Wilhelms yrke nämns följande i 1860 års mantalslängd:

driver ingen egen rörelse men förestår Rosenwalls Fortepianofabrik i No 4/52 Qv. Gripen, Clara.

Tre av barnen i J.W. Baumgardts hushåll härrörde inte från äktenskapet med Anna Regina Esk. De föddes efter hennes död och var hans fosterbarn enligt mantals- och husförhörslängderna. Alla tre föddes utom äktenskap. Det är möjligt att de var J.W. Baumgardts biologiska barn, men jag har inte hittat något som styrker detta.

1855 tillhör trädgårdsmästaredottern Maria Christ. Melin, född 9/6 1784, J W Baumgardts hushåll. Hon är befriad från mantalspenning pga fattigdom. Maria Christina verkar vara en moster till Johan Wilhelm. 1860 uppges hon vara sjuklig och utfattig. Av hennes titel att döma hade hon aldrig gift sig.

Vid Johan Wilhelms död fanns bara två arvingar: Sonen Johan Otto Baumgardt, boende i Linköping och dottern Maria Regina Baumgardt, vilket tyder på att de var hans enda biologiska (eller i alla fall "äkta") barn som fanns i livet.

Morfars Farfars Mor Anna Regina Baumgardt, född Esk, 28/9 1810 - 28/9 1846.
Föddes i Storkyrkoförsamlingen, även benämnd S:t Nikolai. Olika källor anger olika födelsedatum, men i födelseboken står 28 september. I husförhörslängden i Storkyrkoförsamlingen 1819 bor hon med föräldrar och syskon i kvarteret Phaeton nära slottet. Där uppges födelsedatumet vara 29/8 1811, men den källan verkar inte trovärdig när det gäller syskonens födelsedatum heller. Står med i 1820 års mantalslängd.
I 1832 års husförhörslängd är hon piga och bor i kvarteret Windrufwan nr 3 på Kungsholmen. 1833 bor hon i kvarteret intill, Murmästaren nr 5. Hennes syster Gustava Elisabeth är jungfru på samma adress, dit hon flyttat från Storkyrkoförsamlingen den 15/3 1833. Den 24/11 1833 flyttade systrarna tillsammans från Kungsholmen till Klara församling, "Odens Gr. No 3". I Klara församlings inflyttningslängd står de inskrivna den 10/12 och att de flyttat till Frigga nr 5. Det bekräftas av husförhörslängden i Klara församling 1833. Den 11/12 1834 flyttade de igen, den här gången till Hedvig Eleonora församling, där de skrevs in i inflyttningslängden den 12/12. De verkar ha flyttat till Riddargatan 4, vilket borde vara i kvarteret Styckjunkaren. Jag har inte hittat dem i husförhörs- eller utflyttningslängderna i Hedvig Eleonora, men av personregistret till utflyttningslängden framgår att Gustava Elisabeth lämnade församlingen tidigare än Anna Regina.

När J.W. och J.O Baumgardt flyttade till Beswärsgatan 14 C (den s.k. Gamla Prästgården) den 16/11 1858 uppges J.W. vara "f.d. gift med Anna Regina Esk". Anna Regina blev bara 36 år gammal, och dog då yngste sonen J.O. Baumgardt bara var fyra år.

Morfars Farmors Far Anders Andersson Nestor, 13/2 1796 - 22/1 1866
Född i Skalleby i Kristbergs socken. Han verkar ha lämnat Skalleby tillsammans med föräldrar och syskon 1802, men det är oklart vart familjen tog vägen. Anders flyttade till Linköping från S:t Lars socken 1819, men på grund av att S:t Lars församlings utflyttningslängd saknas före 1825 har det inte gått att ta reda på varifrån och när han flyttade till S:t Lars socken. 1821 blev han antagen till livgrenadjär och tilldelad ett soldattorp i Naterstad i Slaka socken. I och med detta fick han namnet Nestor, som sedan gammalt varit förknippat med torpet. 1848-53 betecknas han som gratialist. Slutligen blev han korpral vid Andra Livgrenadjärregementet. Enlig död- och begravningsboken i Slaka församling var han från Naterstads torp och dödsorsaken var ålder. Han blev 69 år, 11 månader och 9 dagar. Det är med hjälp av den uppgiften jag har räknat ut födelsedatumet. Det finns en hänvisning till sidan 111 i husförhörslängden. Där framgår födelsedatumet, samt att han flyttat till församlingen från Linköping 1821, och att ha gift sig samma år. Där nämns även en varning han ska ha fått inför kyrkorådet.

Morfars Farmors Mor Anna Lisa Nilsdotter 15/8 1798 - 28/7 1871
Född i Skeda socken. I Skeda församlings husförhörslängd bor hon med sin farfar, föräldrar och syskon på gården Smacka. I husförhörslängden 1826-31 har antecknats att "båda makarna läsa innantill". I husförhörslängden 1865, sid 111, bor hon på Bergsätter i Naterstad med dottern Josephina Albertina, född 30/7 1832.

Morfars Morfars Far Carl Erasmi Dam, 19/1 1835 - 17/5 1912.
Om honom finns mycket att läsa i Morfars berättelse [1]. Född i Rönne. Gifte sig i Knudsker med Elisabeth Christine Ancher. De fick 9 barn. Efter hennes död gifte han om sig med Ernestine Adolfine Amalia ("Malchen") Francke, född 3/12 1850 i Uddevalla och död i Boda 7/4 1890. Med henne fick han sonen Ville, född 31/8 1883, 23 dagar efter sondottern Nana. I Riksarkivets konseljdatabas finns en konseljakt från den 30/5 1865 gällande "C.E. Dam från Danmark, om svensk medborgarerätt".

Morfars Morfars Mor Elisabeth Christine Dam, född Ancher, 23/5 1833 - 23/8 1873
Född i Knuds församling på Bornholm. Dog i Oskarshamn och begravd i Dams familjegrav i Ålem.

 

Morfars Mormors Far Carl Viktor Cedergren, 13/4 1828 - 18/12 1864
Född i Mönsterås köping och uppvuxen i köpingens norra rote. Gifte sig aldrig med Maria Petersson. Istället ingick han äktenskap den 25/9 1856 med Hedvig Erika Carolina Cronstedt. Makarnas första barn dog två dagar efter födelsen. 1858 föddes dottern Ragnhild Cecilia. Viktors hustru avled i lungsot 1862, och Viktor själv 1864. Det ser ut att stå paralepsi som dödsorsak. Dottern avled även hon i lungsot 1879, endast 21 år gammal. [3]

Morfars Mormors Mor Maria Christina Petersson, 10/6 1828 - 12/6 1887
Född i Mönsterås köping. Bodde i köpingens norra rote. Hennes far dog när hon var nio år, och familjen fick det då svårt ekonomiskt. Hon tog anställning som piga hos familjen Cedergren. Hon var dock aldrig skriven där, men eftersom hon och familjen Cedergren bodde i närheten av varandra kan hon ha bott kvar i sitt hem. Dottern Josefina föddes utom äktenskap den 2/10 1851. I slutet av år 1852 flyttade Maria till Kalmar, men Josefina lämnades kvar hos sin mormor i Mönsterås. Senare gifte sig Maria med styrmannen Eric Johan Nilsson, född 5/7 1833 i Mönsterås. De fick två söner, Herman Julius Reinhold den 16/7 1859 och Johan Hjalmar 7/2 1867. Kort innan hon dog flyttade hon till Josefina, som då var gift med Adolph Dam och bodde i Boda. Vid bouppteckningen var Herman närvarande, men Hjalmar nämns inte, vilket tyder på att han avlidit. [3]

Generation 6

Morfars Farfars Farfar Carl Johann Friedrich Baumgardt, 6/11 1777 - 10/7 1841
Carl, som han kallas i de flesta källorna, föddes i Breslau i Schlesien i dåvarande Preussen (nuv. Wrocław i Polen). I flera källor anges födelseåret 1783, men ofta har födelsedatumet utelämnats. På det enda stället jag sett ett datum anges, i registret till husförhörslängden för Sabbatsbergs Fattighus, där han tillbringade sina sista år i rum 60, står att födelsedatumet är den 6/11 1777 (6/11 1768 står inom parentes). Stavningen av efternamnet varierar.

Förnamnet varierar också. Tack vare att han hade en dotter Anna Maria (född 23/12 1808) som också bodde på fattighuset, är det ingen tvekan om att den kattunstryckarmästare Carl Johan Baumgardt som dog vid 64 års ålder 1841 är samma person som den kattunstryckargesäll Johan Fredric Baumgardt som fick en dotter vid namn Anna Maria med hustrun Anna Cath. Melin, 21 år, den 23/12 1808.

Carl Baumgardt gifte sig 18/4 1808 i Katarina församling. I lysningsboken finns ett utdrag ur ett protokoll från Överståthållareämbetet, daterat den 24 mars samma år.

...Efter anmälan företrädde Cattunstryckar Gesällen Carl Baumgardt af den Catholska läran och Trädgårdsdrängs dottren Anna Catharina Melin af den Lutherska Religionen, hwilka tillkännagafvo, at de med hvarandra ämna ingå Ägtenskap samt att de öfverenskommit i händelse deras Ägta förening med Barn välsignades skulle Sönerne upfostras i den Catholska och Döttrarne i den lutherska läran; hwilken överenskommelse skulle inflyta uti Öfver Ståthållarens Protocoll, samt bevis därför genom Utdrag af Protocollet meddelas...

Den 1/4 1819 flyttade han med hustru och barn från Katarina församling till Brännkyrka. Då titulerades han Kattunstryckaregesäll. Tyvärr saknas uppgift om var i Katarina församling de bodde. Enligt Brännkyrka församlings husförhörslängder 1820 och 1826-30 var han arrendator på Johannishof. Enligt Stockholm A-Ö Söderort var Johannishof ett värdshus, grundat 1725, som låg mellan nuvarande Johanneshovs isstadion och Nynäsvägen. Det revs 1930. Att arrendera ett värdshus låter kanske lite ovanligt, men på Hammarby Hockeys (!) hemsida berättas:

Johanneshov har fått sitt namn från en gård som i mitten av 1700-talet var krog under namnet Johanneshof/Sandstugan (därav Sandstuvägen) med Per Matssons enka som krögare. På 1780-talet arrenderade Anders Ahlström värdshuset Johannishof (då även kallad Sandsherrn) för en summa av 1 150 daler per år plus värdet av ölförsäljningen. (Med samma avtal idag skulle den stackars arrendatorn nog få pröjsa det mesta i hyra). Namnet Sandstugan (eller Sandsherrn som väl möjligen var ett smeknamn på Ahlström själv) är ganska logisk. Förutom krogverksamheten hade man även försäljning av byggnadsmaterial som sand, gatsten, grus och lera

1830, då Carl var änkling, flyttade han enligt husförhörslängden till "S.G." (Tyska församlingen heter Sankt Gertrud). I anmärkningskolumnen står "F.d. Catholik". I mantalsregistret 1833 finns en Baumgarten utan förnamn, titulerad "Cattunstry mäst", i Adolf Fredrik. Numret är 315 och återstår att kolla upp. Carl Baumgardt fick åtminstone nio barn.

Carl Baumgardts namn saknas på flera ställen där man kan tycka att han borde ha funnits med. Han finns inte med i mantalslängden 1810. Han finns heller inte med i S:ta Eugenias register över församlingsmedlemmar, varken år 1800 eller 1813. S:ta Eugenia är den katolska församlingen i Stockholm.

Morfars Farfars Farmor Anna Catharina Baumgardt, född Melin, 1788 - 25/11 1828 
Dotter till en trädgårdsmästare. Det anges på många ställen att hon var född i Stockholm 1788, men någon församling eller födelsedatum har inte angetts någonstans. Någon trädgårdsmästare eller trädgårdsdräng vid namn Melin verkar inte finnas i något av mantalsregistren i Stockholm 1790. Anna Catharina dog i frossa 25/11 1828 och begravdes den 2/12 enligt död- och begravningsboken i Brännkyrka församling.

Vem var trädgårdsmästare Melin?

Anna Catharina Melins exakta födelsedatum och födelseort uppges inte någonstans. Det står bara att hon skulle ha varit född 1788 i Stockholm.

1855 tillhör trädgårdsmästaredottern Maria Christ. Melin, född 9/6 1784, J W Baumgardts hushåll. Hon är befriad från mantalspenning pga. fattigdom. Maria Christina måste vara vara Catharinas syster. 1860 uppges hon vara sjuklig och utfattig. Av hennes titel att döma hade hon aldrig gift sig.

Allmänna barnhuset, Adolf Fredrik, Finska, Livregementet, Hedvig Eleonora, Holländsk reformerta, Huddinge, Jakob och Johannes, Katarina, Livbataljonsförsamlingen,

Morfars Farfars Morfar Johan Esk 16/12 1773 - 17/11 1819
Ännu en skomakare. Gifte sig den 3/6 1798, och då uppgavs han heta Johannes, vara 25 år och skomakargesäll. Efter giftermålet verkar Johan och Anna Catharina ha flyttat till Jönköping och bott där några år. De fick en dotter i Jönköping Kristina församling 1799 och en son år 1800. Tyvärr framgår det inte av födelseboken var i församlingen de bodde, vilket gör det jobbigt att hitta dem i husförhörslängden. Esk verkar vara ett vanligare namn i Jönköpingstrakten än i Stockholm, så jag lutar åt att det är i den trakten Johan Esk föddes, även om jag inte hittat honom i Jönköpingsbygdens Genealogiska Förenings Födelseregister, där jag hittade de två ovan nämnda barnen.

Vilka är det här?

Samuel Esk, 1745-1809, gift med Maria Mattisdotter, född 1746, bodde i Båtsmansbacken i Jönköpings Kristina församling 1801 enligt husförhörslängden. Enligt födelseboken som finns på nätet fick de följande barn:

17670801: Maria Kristina
17741314: Brita Katarina
17770615: Sara Elisabet
17801214: Kajsa Greta

Dessa är de enda personer som heter Esk i Jönköpings Kristina församling 1801-1813 av husförhörslängden att döma.

Vid sonen Johan Samuels födelse 29/4 1802 var familjen åter i Stockholm och Johan Esk var skomakargesäll. Jönköpings Kristina församling har ingen utflyttningslängd för åren 1800-1802  och Storkyrkoförsamlingen har varken inflyttnings- eller husförhörslängd för perioden.

Någon gång mellan 1805 och 1810 bytte han yrke, att döma av mantalslängderna. I mantalslängden 1810, samt 1815, i samband med dottern Magdalena Albertinas död, är han slottsknekt. Vid dottern Helena Wilhelminas födelse 1813 var han källarbetjänt hos änkedrottningen, enligt födelseboken. Vid sin död 1819 var han Silfverkammarbetjent hos Hans Kongl. Höghet Kronprinsen. Hans ålder uppgavs vara 45 år, 11 månader och 1 dag. Hans födelsedatum är uträknat utifrån denna uppgift och styrks av husförhörslängden i Storkyrkoförsamlingen 1819. Familjen verkar ha bott ett antal år på Trädgårdsgatan, i kvarteret Phaeton nära slottet. Han hann komma med i 1820 års mantalslängd, trots att han inte längre var i livet det året. De fick flera barn

Morfars Farfars Mormor Anna Catharina Esk, född Winberg, 6/5 1774 - 27/12 1823
Föddes i Askersunds Stadsförsamling och döptes den 8/5 1774. Var 24 år vid giftermålet i Storkyrkan den 3/6 1798. Strax efter bröllopet flyttade hon med sin man till Jönköping, men återkom till Stockholm mellan 1800 och 1805. Någon gång mellan 1805 och 1815 flyttade familjen från Svartmansgatan till Trädgårdsgatan 6 i S:t Nikolai (Storkyrko) församling. I husförhörslängden 1819-21 står att Anna Catharina flyttat, men inte vart. "fl." är det enda som står i kolumnen "Flyttat till". Av utflyttningslängden framgår dock att hon flyttade till Hedvig Eleonora den 16/6 1823 att hon var skomakaränka och född i Askersund. Vidare framgår, att hennes kristendomskunskap var försvarlig, var ärlig och ledig till äktenskap. Anna Catharina Esk dog i lungsot i Hedvig Eleonora den 27/12 1823. Vid sin död kallas hon silfverknektsenka.

Morfars Farmors Farfar Anders Jacobsson (Sandström) 23/7 1749 - ?
Född i Kristbergs socken 1750 enligt Morfars efterforskningar, men det kan bero på att Anders inte hunnit fylla 13 vid husförhöret 1762 (AI:1 sid 21). Där står det att han var 12 år. Då bodde han med föräldrar och syskon på Skallebyfall.

Gifte sig med Anna Jonsdotter 19/11 1786. Vid vigseln kallades han "drängen Anders Jacobsson på Fallet". Fallet var ett torp, även kallat Skallebyfall, på Skallebys ägor i Kristbergs socken. Hans första hustru, Morfars Farmors Farmor, dog ung och lämnade fyra barn mellan två och tio år moderlösa.

I mantalslängden år 1800 uppges bara namnen på Anders (Enkling) och gossen Fredric. "Gossen klen och sjuk" står det i kommentarskolumnen. Totalt i hushållet fann sju personer, men bara Anders var mantalsbetalande. Fem var barn under 15 år och en tillhörde kategorin "Lifgrenadierer och utfattige". Socknen hette Krigsberg på den tiden.

Anders gifte om sig med Brita Hansdotter, född i Motala 1758. Anders och Britta verkar inte ha fått några barn tillsammans. 1801 bodde familjen på Skallebyfall. För 1802 är husförhörs- och utflyttningslängderna inte bevarade. 1803-1805 är familjen överstruken i husförhörslängden (AI:4 sid 81) och 1806-1810 är ingen i familjen skriven i Skalleby. Familjens öden efter 1801 är därför höljda i dunkel, bortsett från yngste sonen Anders, Morfars Farmors Far.

Morfars Farmors Farmor Anna Jonsdotter 15/1 1756 - 26/9 1798
Morfar hade svårighet att tyda födelseåret och påpekar att det kan ha stått 1756, även om han trodde att det stod 1766. Hon föddes i Godegård och flyttade från Godegård till Kristberg 1785. Vid vigseln kallas hon "pigan Anna Jacobsdotter på Holma", där Holma är en by i Kristbergs socken.

Födelseboken i Godegård är inte alldeles lättläst, i alla fall inte i Genlines upplaga, men barnens förnamn är lätta att överblicka. Den enda Anna, vars far hette Johan, och som föddes 1756 eller 1766, födes den 15/1 1756 på Fall. Det är inte samma Fall som hennes make kom ifrån eftersom det låg i en annan socken. Ifall det är rätt födelse jag har hittat hette föräldrarna Johan Pehrsson och Anna Pehrsdotter.

Morfars Farmors Morfar Nils Nilsson 1772 - 28/11 1803.
Född i S:t Lars socken enligt husförhörslängderna i Skeda, men någon födelsenotering i St. Lars församling har jag inte hittat. Enligt Skeda församlings husförhörslängd 1795-1805 hade han och fadern flyttat in från St. Lars församling 1789. Det framgår också att han gifte sig med Brita Eriksdotter 1797. Där nämns också två barn. Avliden i Smacka i Skeda socken 28/11 1803 enligt husförhörslängden. Död- och begravningsboken bekräftar datumet och åldern, 31 år, men jag kan inte tyda dödsorsaken.

Morfars Farmors Mormor Brita Ericsdotter 3/12 1769 - 1811
Född i Skålebo i Skeda socken 3/12 1769. Gifte om sig 1809 med bonden Peter Jonsson, född 10/1 1776 och inflyttad till Skeda från S:t Lars 1808. Makarna och de tre barnen flyttade till Björkeberga socken i april eller maj 1810. Båda makarna avled 1811.

Morfars Morfars Farfar Adolph Müller Dam, 4/7 1800 - 20/8 1868
Hotellägare i Rönne [5]. Han var näst yngst av tio syskon, även om några av de äldre inte var i livet då han föddes. Gifte sig 10/8 1829 och fick sex barn. Av dessa var det bara sonen Carl Erasmi som fick några egna barn [11].

Morfars Morfars Farmor Juliane Marie Thomsen, 29/10 1806 - 2/3 1888
Född i Vordingborg på Själland.

Morfars Morfars Morfar Hans Michael Michelsen Ancher, 7/9 1801 - 1872
Född på Smörbygård i Knudsker [11]. Godsägare på Almegaard i Knudsker på Bornholm. Han var farfar till den mycket berömde målaren Michael Ancher född 1849 och avliden 1927. Hans Michael och Elisabeth Kristine var även föräldrar till löjtnant Johan Ancher som blev mycket känd i Danmark då han försvarade Dybböls skansar mot tyskarna 1864. [5]. Död i Almegård i Knudsker [11].

Morfars Morfars Mormor Anne Elisabeth Kirstine Hansdatter Rasch, 21/12 1798 - 28/5 1861
Gifte sig 1818 med Jens Gregersen. Gifte om sig med Hans Michael Michelsen Ancher den 11/12 1818. [11]

Morfars Mormors Farfar Magnus Peter Cedergren. 16/2 1802 - 23/12 1878
Föddes i Bössemåla i Mönsterås [9]. Uppges i kyrkböckerna vara provisionshandlare [3]. Dog av ålderdomssvaghet och begravdes 3/1 1879.

Morfars Mormors Farmor Gustava Cedergren, född Önnerberg. 1808 - ?
Levde vid utgången av 1883. Längre än så har Morfar inte forskat. Enligt Mönsterås församlings födelsebok finns åtminstone tre barn vid namn Gustava födda 1808. Någon vars far heter Önnerberg verkar inte finnas, men en av dem var född i Torp, liksom Morfars Mormors Farmor. I 1812 års mantalslängd fanns 13 hushåll i Torp i Mönsterås socken. Ingen av husbönderna hette Önnerberg. I 1820 års mantalslängd stavas socknen Mölstadås. Där finns under Torp "Handlanden" Önnerberg på Åsen. Hans förnamn framgår inte, men det kan knappast varan någon annan än Gustavas far.

Morfars Mormors Morfar Peter Magreson Petersson, 27/4 1798 - 15/12 1837
Född i Mönsterås köping och döpt den 29/4. Skeppare och husägare enligt [3]. Enligt utsago från Morfars Mormors kusin Anna Hertzman ska han ha dött under en sjöresa från Stockholm, men enligt Mönsterås död- och begravningsbok ska han ha dött av en febersjukdom [3]. Enligt död- och begravningsboken var han Coopv. Skeppare och bosatt i köpingen.

Morfars Mormors Mormor Stina Maja Andersdotter, 28/3 1796 - ?
Född i byn Åserum i Mönsterås socken. Efter makens död fick familjen det svårt ekonomiskt, och enligt husförhörslängden var hon "utfattig" och "fattighjon".

Generation 7

Morfars Farfars Mormors Far Anders Winberg, 11/3 1745 - ?
Född i Askersund enligt Askersunds Stadsförsamlings husförhörslängd 1786-1790 (AI:2, Fol. 110). Med hjälp av den uppgiften hittade jag hans födelse i (C:2). I Askersunds stadsförsamlings husförhörslängd 1752-72 (AI:1) står han som son på sid. 99, men hans namn är även inklämt ovanför faderns. Som äldste son verkar han ha fått överta rollen som familjeöverhuvud efter faderns död 1756. Jag hittade honom då han står som far vid Morfars Farfars Mormors födelse i Askersunds Stadsförsamlings födelsebok 6/5 1774 (C:2). Hans yrke i både födelseboken och husförhörslängden verkar börja på Borgar... Han verkar han ha blivit änkling 1782 och gift om sig 29/8 samma år med Emerentia Berg, född 17/8 1759. Under perioden 1786-90 verkar familjen ha flyttat inom församlingen till kvarteret Stadsquarnen, nr 99 (AI:2, Fol. 215). Han verkar ha fått åtminstone nio barn.

Morfars Farfars Mormors Mor Anna Stina Hoberg, 6/11 1748 - 6/1 1782.
Född i Askersund. Vid födelsen, liksom i Askersunds stadsförsamlings husförhörslängd 1752-72 (AI:1), sid 85, står namnet Anna Stina, men i senare källor står endast Anna. Jag hittade henne först där hon står som mor i Askersunds Stadsförsamlings födelsebok (C:2) vid Morfars Farfars Mormors födelse 6/5 1774, men även hennes egen födelse finns med i samma bok. Hennes namn är överstruket och markerat med ett kors i Askersunds Stadsförsamlings husförhörslängd 1786-1790 (AI:2, Fol. 110). Det står 1782 under rubriken "Död". Datumet framgår av död- och begravningsboken. Dödsorsaken var inflammation.

Handelsmannen Erik Hoberg, född 1750, Johan Hoberg, född 1752, och Handelsmannen Olof Hoberg, född 1756, verkar vara släktingar, eventuellt bröder, till Anna. De finns med i personregistret i början av husförhörslängden (AI:2), där Erik och Olof dessutom finns bl.a. på sid. 110, samma som Anders Winbergs familj.

Morfars Farmors Farfars Far Jacob Larsson 171(4) - ?
Vid sonen Anders födelse har jag svårt att tyda ortnamnet. Det står i vart fall inte Skalleby eller Skallebyfall, där de senare bodde, utan något som slutar på -sätter. Förledet verkar ha fyra bokstäver. Jeht- och Soht- låter inget vidare, men så ser det ut... I husförhörslängden finns en gård som heter Svansetter, men det ser det tyvärr inte ut att stå i födelseboken. Vid födelsen står inte moderns namn, men däremot både manliga och kvinnliga dopvittnen.

I husförhörslängden 1762 (AI:1 sid 21), är Jacob 47 år, vilket betyder att han var född 1714-15.

Morfars Farmors Farfars Mor Anna NNsdotter 171(4) - ?
Står som hustru till Jacob Larsson i husförhörslängden i Kristbergs socken 1762 (AI:1 sid 21), och är 47 år, vilket betyder att hon var född 1714-15.

Morfars Farmors Farmors Far Johan Persson, 172(2) - ?
Födelseboken i Godegård är inte alldeles lättläst, i alla fall inte i Genlines upplaga, men barnens förnamn är lätta att överblicka. Den enda Anna, vars far hette Johan, som föddes 1756 eller 1766, födes den 15/1 1756 på Fall. Hennes föräldrar hette Johan Pehrsson och Anna Pehrsdotter.

Enligt Godegårds husförhörsängd 1751-1752  (AI:1, sid 680) bodde Johan Pärsson med hustru och två barn (Johan, född 174(7) och Lisa, född 174(9)) på Fall. Morfars Farmors Farmor Anna var ännu inte född. (Husförhörslängden i Godegård har tyvärr ett uppehåll mellan 1752 och 1778.) Där finns även ett äldre par som verkar kunna vara hans föräldrar.

Att det råder en viss tvekan om födelseåret beror på att åldern anges i år i husförhörslängden. Det finns två åldrar, med ett års skillnad, angivna för varje person. Jag gissar att det är åldern 1751 och 1752. Jag vet inte vilken tid på året de föddes eller vilken tid på året husförhöret hölls.

I husförhörslängden 1745 (AI:1, sid 370) står en Johan vars efternamn knappt går att läsa, men det kan mycket väl vara Pehrsson. Han hade en hustru som hette Anna, så de verkar ha gift sig före 1745. De tillhör inte samma hushåll som Johans föräldrar, men de verkar ha bott på samma gård.

Morfars Farmors Farmors Mor Anna Pehrsdotter 172(3) - ?
Födelseboken i Godegård är inte alldeles lättläst, i alla fall inte i Genlines upplaga, men barnens förnamn är lätta att överblicka. Den enda Anna, vars far hette Johan, som föddes 1756 eller 1766, födes den 15/1 1756 på Fall. Hennes föräldrar hette Johan Pehrsson och Anna Pehrsdotter. Husförhörslängden i Godegård har tyvärr ett uppehåll mellan 1752 och 1778.

Morfars Farmors Morfars Far Nils Wallström, 1736 - 6/11 1806
Född i Törnevalla. Gifte sig 1758. Flyttade tillsammans med hustrun och sonen Nils 1789 från S:t Lars socken till Smacka i Skeda socken. De verkar då ha köpt gården 1/4 mantal Smacka.

Morfars Farmors Morfars Mor Lisa, 1727 - 17(90)
Född i Vårdsberg. Födelseboken finns en Elisabeth Andersdotter som föddes i Gammeltorp i Vårdsberg den 19/3 och döptes samma dag. Under den här perioden hade man inte för vana att skriva in föräldrarnas namn i födelseboken. Däremot står dopvittnenas namn.

Morfars Farmors Mormors Far Eric Hinricson
Bodde i Skålebo i Skeda socken vid dottern Britas födelse 1769. I husförhörslängden 1788-95 finns han inte med under Skålebo.

Morfars Farmors Mormors Mor Anna Pehrsdotter
Bodde i Skålebo i Skeda socken vid dottern Britas födelse 1769. I husförhörslängden 1788-95 finns hon inte med under Skålebo.

Morfars Morfars Farfars Far Peder Kristiansen Dam, 1759 - 10/9 1809
Föddes efter sin fars död och döptes den 10/9 1759. Han var köpman i Rönne [5]. Gifte sig den 6/12 1786 och fick tio barn [11].

Morfars Morfars Farfars Mor Anna Katrine Dam, född Müller, 4/8 1765 - 4/11 1802.
Föddes och dog i Rönne [11].

Morfars Morfars Farmors Far Christian Thomsen 1778 - ?
Mjölnare i Vordingborg [5]. Föddes i Korsör. Gifte sig före 1806. Morfars Morfars Farmor är det enda barnet som nämns i släktregistret [11], men registret är inte komplett när det gäller personer som inte bott på Bornholm. Christian Thomsens föräldrar finns inte heller med.

Morfars Morfars Farmors Mor Rasmine Möller, 1775 - 1844
Kallas Erasmine i släktregistret. Dog i Vordingborg på Själland [11]. Hennes föräldrar var troligen från Själland och finns inte med i det bornholmska släktregistret.

Morfars Morfars Morfars Far Michel Andersen Ancher, 25/12 1759 - 6/1 1836
Född och död i "22. sg. Smørbygård, Knudsker" Gifte sig 16/12 1789 och fick minst fyra barn [11].

Morfars Morfars Morfars Mor Elsebeth Pedersdatter Blykop, 1769 - 26/1 1855
Född i "Pg. Blykobbegård, Nyker". Död i Rønne [11].

Morfars Morfars Mormors Far, Hans Hermansen Rasch, Birth: 2/10 1762 - 1830
Föddes och dog i Dammegård, Pedersker. Gifte sig 2/3 1784 med Anne Cathrine Madsdatter Engel. De fick åtminstone två barn.

Morfars Morfars Mormors Mor, Anne Cathrine Madsdatter Engel, 29/5 1763 - 8/6 1817
Född i Bakkegård, Nyker. Död i Pedersker [11].

Morfars Mormors Farfars Far Carl Peter Cedergren
Står som far vid sonen Magnus Peters födelse 16/2 1802 [9].

Morfars Mormors Farfars Mor Brita Stina Petersdotter Bergljung, 21/1 1776 - ?
Född i "Algerum, Monsteras, Kalmar, Sweden". Hon står som mor vid sonen Magnus Peters födelse 16/2 1802 [9].

Morfars Mormors Farmors Far ? Nils Önnerberg ?, ca 1785 - ?
Handlanden Önnerberg bodde på Åsen, Torp nr 4 i Mönsterås (dåtida stavning Mölstadås) socken, Kalmar län, enligt 1820 års mantalslängd, vilket verkade stämma alldeles för bra för att kunna vara någon annan än Gustava Önnerbergs far. I mantalslängderna 1818-20 verkar han vara ägare till 1/4 av 3/8 Mantal Torp nr 4. "Handl. Önnerberg på Mönsterås" står det 1818, vilket tyder på att Åsen var detsamma som Mönsterås. i 1817 års mantalslängd står hans förnamn samt att han var 32 år, alltså född ca 1785. Nils och hans 26-åriga hustru verkar dock vara väldigt unga. Då Gustava föddes skulle de ha varit 23 resp. 17 år.

Morfars Mormors Morfars Far Magnus Pehrsson
Står som fader vid Morfars Mormors Morfars födelse i Mönsterås den 27/4 1798 (C:5). Han uppges vara "Inhyses" och bo "på Åsen". Mönsterås församlings husförhörslängd från 1790-talet (AI:4) är ofullständig och har inte blivit ifylld med alla uppgifter. Den är förberedd med gårdsnamn, men i de flesta fall finns inga personer inskrivna. I Mönsterås norra rote hittade jag dock Magnus Pehrsson, hustrun Greta Stina Pehrsdotter och en sonen Peter, Morfars Mormors Morfar, född 1798. Ibland kan man hitta födelsedatum och födelseort i husförhörslängden och på så sätt komma vidare, men inga sådana uppgifter verkar finnas här.

Morfars Mormors Morfars Mor Gretha Stina Pehrsdotter
Står som moder vid Morfars Mormors Morfars födelse i Mönsterås den 27/4 1798 (C:5). Hon bodde på 1790-talet med make och barn i Mönsterås norra rote.

Morfars Mormors Mormors Far Anders Nilsson
Står som far vid Morfars Mormors Mormors födelse i Mönsterås den 28/3 1796 (C:5). Av födelseboken att döma verkar han då ha varit torpare under Åserum.

Morfars Mormors Mormors Mor Ingeborg Jonsdotter
Står som mor vid Morfars Mormors Mormors födelse i Mönsterås den 28/3 1796.
 

Generation 8

Morfars Farfars Mormors Farfar Ingemar Winberg, 1708 - 1756
Anges som fader vid Morfars Farfars Mormors Fars födelse i Askersunds stadsförsamling (C:2) 11/3 1745. Yrket börjar på M, men så mycket mer lyckades jag inte tyda. I 1750 års mantalslängd titulerades han "Miölnaren". I Askersunds stadsförsamlings husförhörslängd 1752-72 (AI:1) står han på sida 99. I det maskinskrivna registret står det att han var stadstjänare men i handskriften ser det ut att stå "Stadsmiölnaren". Verkar 1752, då husförhörslängden börjar, vara omgift med Anna Mårtensdotter, född 1714. Där namnges även sex barn.

Vilka Ingemar Winbergs föräldrar var vet jag inte, men i Askersund finns enligt mantalslängden 1730 en borgare vid namn Bengt Winberg. 1735 tituleras han konstsvarvare. Dessa år var Bengt den enda borgaren vid namn Winberg i Askersund enligt mantalslängderna. 1742 kommer Ingemar och Bengt Winberg efter varandra i mantalslängden. Jag har inte hittat några spår av Bengt Winberg före 1730, vilket betyder att han lika gärna skulle kunna vara Ingemars bror, men 1745 och senare är det Ingemar som är den enda borgaren i Askersund som heter Winberg.

Morfars Farfars Mormors Farmor Annika Sundqvist, ca 1710 - ca 1746
Anges som moder vid Morfars Farfars Mormors Fars födelse i Askersunds stadsförsamling (C:2) 11/3 1745. Hon finns inte med i Askersunds stadsförsamlings husförhörslängd 1752-72 (AI:1), vilket tyder på att hon dog före 1752. En närmare titt på barnens födelsenoteringar visar att hon är mor till de av Ingemar Winbergs barn som föddes 1745 och tidigare. 1747 och framåt är det Anna Mårtensdotter som står som mor.

Morfars Farfars Mormors Morfar Erik Hoberg, 15/5 1715 - ca 1770
Anges som fader vid Morfars Farfars Mormors Mors födelse i Askersunds stadsförsamling (C:2) 6/11 1748. I 1750 års mantalslängd står inget yrke framför hans namn. I Askersunds stadsförsamlings husförhörslängd 1752-72 (AI:1) finns han på sida 85 och 224. På sis. 85 står Handelsman Eric Hoberg tillsammans med hustru Catharina Quist och fem barn under "No 116", vilket kanske syftar på ett kvarter eller en tomt i staden. Han står även med på sidan 224, där uppgifterna sträcker sig åtminstone fram till 1763. Ingen uppgift om hans död finns där, vilket tyder på att han dog mellan 1763 och 1771.

Morfars Farfars Mormors Mormor Catharina Quist, 16/3 1726 - 1771
Anges som moder vid Morfars Farfars Mormors Mors födelse i Askersunds stadsförsamling (C:2) 6/11 1748. I Askersunds stadsförsamlings husförhörslängd 1752-72 (AI:1) står hon på sida 359 under rubriken "No 116" som "Eric Hobergs Enka" samt "död 71", vilket måste syfta på årtal snarare än ålder, med tanke på husförhörslängdens tidsintervall.

I Askersunds stadsförsamlings husförhörslängd 1752-72 (AI:1) finns även en rådman Peter Quist, född 1716 och gift med Stina Hoberg, född 1711. De verkar bo på samma adress som Johan Hoberg, som var son till Erik Hoberg och Catharina Quist. Det verkar troligt att de var släkt, men jag vet än så länge inte hur.

Morfars Farmors Farmors Farfar Pehr Jonsson 169(5) - ?
Bodde på Fall i Godegård enligt husförhörslängden 1745 (AI:1, sid 370) och verkar vara far till Johan Persson. Så även husförhörslängden 1751-52 (AI:1, sid 680)

Morfars Farmors Farmors Farmor Cherstin NNsdotter, 169(4) - ?
Bodde på Fall i Godegård enligt husförhörslängden 1745 (AI:1, sid 370) och var Pehr Jonssons hustru. Så även husförhörslängden 1751-52 (AI:1, sid 680), men där stavades namnet Cerstin.

Morfars Morfars Farfars Farfar Peder Christiansen Dam, 9/11 1723 - 1759
Borgarkapten i Aakirkeby. Gift den 25/10 1751.

Morfars Morfars Farfars Farmor Agnete Sode, 1728 - ?
Döpt den 19/9 1728. Konfirmerad i Nylars den 26/4 1745 [10].

Morfars Morfars Farfars Morfar Adolph Müller, ? - jan. 1796.
Byskrivare i Rönne [5]. Gift med Karen Sonne 4/1 1764. Begravd i Rönne 11/1 1796 [10].

Morfars Morfars Farfars Mormor Karen Müller, född Sonne

Morfars Morfars Morfars Farfar Anders Hansen, 28/4 1728 - 22/1 1773.
Född på "08. sg." Bukkegård, Rutsker och dog i "22. sg." Smørbygård, Knudsker.

Morfars Morfars Morfars Farmor Anne Elisabeth Clausdatter, ca 1723 - 1806.
Född i Hasle och död i "22. sg." Smørbygård, Knudsker.

Morfars Morfars Morfars Morfar Peder Hansen Pedersen Blykop, 1727 - 1786.
Föddes och dog på Pg. Blykobbegård, Nyker.

Morfars Morfars Morfars Mormor Margrethe Larsdatter, 1/10 1730 - 1784.
Född på "27. sg." Bukkegård, Nyker och död på "Pg." Blykobbegård, Nyker.

Morfars Morfars Mormors Farfar Herman Clausen Rasch, 1732 - ?
Född i Rønne.

Morfars Morfars Mormors Farmor Kirstine Pedersdatter, 1733 - ?
Född på "30. sg." Brogård, Åker.

Morfars Morfars Mormors Morfar Mads Clemen Thorsen Engel 1740, 1767,
Född på "13. sg." Buldregård, Nyker och död på "14. vg." Bakkegård, Nyker.

Morfars Morfars Mormors Mormor Ellen Kirstine Terchildsdatter 31/5 1739 - 25/2 1820.
Född på "sg." Vester Hullegård, Nyker, död i Nyker.

Morfars Mormors Farfars Morfar Peter Bergliung, ? - 1817
Står som far vid Brita Stina Petersdotter Bergljungs födelse i "Algerum, Monsteras, Kalmar, Sweden" på Familysearch. Gifte sig 8/1 1775 i Mönsteras och dog 1817 enligt Familysearch.

Morfars Mormors Farfars Mormor Elsa Elisabeth Swensdotter Tyman, 28/12 1748 - 1825
Född i Elgerum i Mönsterås. Står som mor vid Brita Stina Petersdotter Bergljungs födelse i Elgerum på Familysearch.

Generation 9

Morfars Morfars Farfars Farfars Far Christian Pedersen Dam, 6/11 1695 - 21/5 1750
Köpman och borgarkapten i Aakirkeby. Han har blivit betraktad som stamfader för ätten Dam, men av "Skindbogen", som dock varit försvunnen sedan 1900, framgår vilka hans föräldrar var. Han gifte sig 22/12 1722.

Morfars Morfars Farfars Farfars Mor Bertha Philipsdatter Rasch 1695 - 2/6 1772

Morfars Morfars Farfars Farmors Far Herman Jørgensen Sode, 167(5) - 1731
"Spr. i Nylar" [5]. Gifte sig med Antonette Marie Müller 3/7 1705 [10]. Verkar ha varit bosatt i Nylars. Boplatsen kallas "HL". Begravd vid 55 års ålder i Nylars den 16/2 1731.

Morfars Morfars Farfars Farmors Mor Antonette Marie Sode, född Müller

Morfars Morfars Morfars Farfars Far Hans Rasmussen, 1695 - 25/9 1757
Född på "64. sg." Duebjerggård, Klemensker, död på "08. sg." Bukkegård, Rutsker [11]

Morfars Morfars Morfars Farfars Mor Bodil Nielsdatter, 1702 - 11/10 1746
Född och död på "08. sg." Bukkegård, Rutsker.[11]

Morfars Morfars Morfars Farmors Far Claus Sørensen Borringholm, ca 1674 - 1751
Född på Præstegård, Østermarie, död i Hasle.[11]

Morfars Morfars Morfars Farmors Mor Margrethe Poulsdatter Ancher 1688 - 15/1 1751
Född och död i Hasle.[11]

Morfars Morfars Morfars Morfars Far Peder Hansen Blykop, 1660 - 1727.
Född på "20. sg." Agregård, Nyker, död på "Pg." Blykobbegård, Nyker[11]

Morfars Morfars Morfars Morfars Mor Elsebeth Olufsdatter, ca 1689 - 1/4 1753
Född i Rønne, död på "Pg." Blykobbegård, Nyker.[11]

Morfars Morfars Morfars Mormors Far Lars Wefstsen 1685, 13/10 1738.
Född på "03. sg." Maegård, Olsker, död på "27. sg." Bukkegård, Nyker[11]

Morfars Morfars Morfars Mormors Mor Valborg Bendtsdatter Kloe, 5/8 1707 - 21/6 1774.
Född på "38. sg." Julegård, Rutsker, död i Nyker.[11]

Morfars Morfars Mormors Farfars Far Claus Philipsen Rasch, 21/2 1692 - 30/11 1754.
Född och död i Rønne. Bror till Bertha Philipsdatter Rasch ovan.[11]

Morfars Morfars Mormors Farfars Mor Sidsel Andersdatter, före 1711 - ?

Morfars Morfars Mormors Farmors Far Peder Andersen, 1698 - 27/11 1761.
Född och död på "30. sg." Brogård, Åker.[11]

Morfars Morfars Mormors Farmors Mor Elisabeth Jesdatter Rasch, 1701 - 1735
Född i Rønne[11]

Morfars Morfars Mormors Morfars Far Thor Hansen, efter 1691 - 1765.
Född och död på "13. sg." Buldregård, Nyker.[11]

Morfars Morfars Mormors Morfars Mor Kirsten Madsdatter Engel, ca 1717 - ?
Född i Hasle.[11]

Morfars Morfars Mormors Mormors Far Terchild Pedersen, 1/6 1701 - 4/3 1752.
Född ocg död på "22. sg." Vester Hullegård, Nyker.[11]

Morfars Morfars Mormors Mormors Mor Anne Hansdatter, 1698 - 1755.
Född på "02. sg." Melstedgård, Østerlars och död på "22. sg." Vester Hullegård, Nyker. [11]

Morfars Mormors Farfars Mormors Far Sven Danielsson Tyman
Står som far vid Elsa Elisabeths födelse i Elgerum, Mönsterås, 28/12 1748 enligt Familysearch.

Morfars Mormors Farfars Mormors Mor Dordij Sophia Olausdotter Hassellöf
Står som mor vid Elsa Elisabeth Swensdotter Tymans födelse i Elgerum 28/12 1748 enligt Familysearch.

Generation 10 och äldre

Morfars Morfars Farfars Farfars Farfar Peder Anderssøn Dam 1659 - 1707
Hans födelseort är okänd. Han kom från Kristiansö till Aakirkeby, men man vet inte vad han haft för yrke. Från 5/11 1699 förekommer han ofta som fadder vid barndop i Aakers församling, "vilket tyder på att han haft en aktad ställning eller varit en välmående man" [5] Begravd i Aakirkeby den 20/4 1707.

Morfars Morfars Farfars Farfars Farmor Cathrine Andersdatter ca 1659 - 2/10 1731.
Dog i Åkirkeby.

Morfars Morfars Farfars Farfars Morfar Philip Jessen Rasch, 5/4 1648 - 23/2 1722
Född på Unevadgård, Grumtofte, Husby, Flensborg. Död i Rønne.

Morfars Morfars Farfars Farfars Mormor Kirstine Hermansdatter Bohn, 4/10 1654 - 5/8 1729
Född i Rønne.

Morfars Morfars Farfars Farmors Farfar Jørgen Jensen Sode f. 1640 - 25/6 1700
Född i Hasle. Död på 41. sg. St. Spagergård, Østerlars

Morfars Morfars Farfars Farmors Farmor Maren Hansdatter Ancher, 1636 - 1716.
Född i Østre Hovby i Skåne som då var danskt. Död på 41. sg. St. Spagergård, Østerlars.

Morfars Morfars Morfars Mormors Morfar Bendt Jørgensen Kloe ca 1679 - 1760.
Född och död på 62. sg., Klemensker

Morfars Morfars Morfars Mormors Mormor Kirstine Hansdatter, ca 1684 - ?
Född på 68. sg. Risegård, Klemensker. Död efter 1760 på 62. sg., Klemensker

Morfars Morfars Farfars Farfars Mormors Farfars Morfars Farmors Morfars Farmors Morfars Farfars Farfars Farfars Farmors Mor Sigrid Storråda, ca 945 - ca 1000
Rent historiskt är det osäkert om Sigrid Storråda har existerat. Hon brukar nämnas som den första drottningen av Sverige, eftersom hon var gift med Erik Segersäll. Därefter var hon förlovad med Olof Tryggvason av Norge, men vägrade gifta sig eftersom han krävde att hon skulle övergå till den kristna tron. Hon gifte sig istället med Sven Tveskägg och ska ha varit den som uppviglade honom och sin son Olof Skötkonung mot Norges kung, vilket ledde till slaget vid Svolder, där Olof Tryggvason stupade. Det ska ha varit hennes hämnd för den örfil hon lär ha fått då hon bröt förlovningen [11][12].

Morfars Morfars Farfars Farfars Mormors Farfars Morfars Farmors Morfars Farmors Morfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farmors Far Harald Gormsson "Blåtand" av Danmark, före 935 - 1/11 986 [11].
Harald Blåtand övergick till kristendomen och lät sig döpas av missionären Poppo ca 970.

Morfars Morfars Farfars Farfars Mormors Farfars Morfars Farmors Morfars Farmors Morfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farmors Farfar Gorm "den Gamle" av Danmark, före 900 - 958 [11].
Enligt Wikipedia är det inte troligt att Gorm var kung över hela Danmark, troligen endast över Jylland och Sönderjylland. Han är den förste danske kung som nämns i samtida källor, nämligen de båda runstenarna i Jelling.

Bild: "Thyra Dannebod meddeler Kong Gorm den Gamle underretning om hans søn Knuds død" av August Carl Vilhelm Thomsen (1813-86)

 

Morfars Morfars Farfars Farfars Mormors Farfars Morfars Farmors Morfars Farmors Morfars Farfars Farfars Farfars Farfars Farmors Farmor Thyra Danabod, ca 900 - 950.
Thyra brukar kallas Danmarks första drottning, och enligt traditionen lär hon ha låtit uppföra Dannevirke, försvarsvallen mot det Tyskromerska riket vid Hedeby. Vallen började dock byggas redan på 700-talet, men den har byggts på successivt.

Ingenting är känt om Thyras härkomst.

 

Till startsidan