BAUMGARDTS PIANOFABRIK

En bildberättelse om ett gammalt linköpingsföretag

För inte så länge sedan fanns i snart sagt varje hem ett piano. Att lära sig spela piano hörde bokstavligen till god ton.

Klaverinstrument har tillverkats sedan mitten av 1700-talet, alltifrån klavikord och cembali till tafflar, pianon och flyglar. Många svenska pianofabriker startades under 1800-talet och början av 1900-talet och tillverkade instrument av god klass. Ännu på 1930-talet fanns ett 15-tal fabriker men lågprisimport, högt kostnadsläge, och så småningom konkurrens från elektroniska instrument skapade ekonomiska problem för svenska pianotillverkare.

Välkända pianofabriker som MALMSJÖ, EKSTRÖM, HOFFMAN, ÖSTLIND & ALMQUIST, NYSTRÖM, LÖFBERG, SVENSKA PIANO FABRIKEN, NYLUND, NORDISKA PIANOFABRIKEN, BAUMGARDT m.fl tvingades till ned­läggning och efter 1980 fanns ingen svensk pianotillverkning. En 230-årig svensk pianobyggartradition var bruten.

>>> Nästa >>>