Här följer en skildring i ord och bild av Baumgardts pianotillverkning i Linköping. Men vi skall börja berättelsen i Stockholm år 1834 då JOHAN WILHELM BAUMGARDT, son till en tysk invandrare från Breslau i Schlesien, tog anställning hos Pehr Rosenwall i Stockholm som var den tidens förnämste klavertillverkare. Där avancerade han efter 15 år till verkmästare.

1857 ville Johan Wilhelm gå sin egen väg och om möjligt starta egen tillverkning. Han begärde ut sitt betyg som finns återgivet i bildberättelsen.

Sommaren 1859 kunde Baumgardt presentera sitt mästareprov inför medlemmar i Stockholms Stads Handels- och Ecconomi Collegium. Efter noggrann prövning förklarades han berättigad "vinna burskap å Musikaliska Instrumentmakeri Hantverket och antagen till Borgare såsom Musikalisk Instrumentmakare i Kongl. Residens och Hufvudstaden Stockholm."

Nu kunde Johan Wilhelm Baumgardt starta eget och byggde upp en liten verkstad på Kammakaregatan 13 i Stockholm för tillverkning av klaverinstrument. Sonen Johan Otto följde i faderns fotspår och efter att ha arbetat några år på Rosenwalls fabrik och avlagt gesällprov 1864 fick han börja i faderns verkstad. Efter fyra år där sökte han nytt arbete.

>>> Nästa >>>