I Linköping fanns sedan 1856 en liten klaverfabrik vid Djurgårdsgatan som drevs av tre stockholmsbröder Tenggren med den äldste, Carl August Tenggren, som ledare. Där fick J.O. Baumgardt anställning som tekniker och stämmare år 1868.

Men Baumgardt stannade inte länge hos Tenggrens. Redan 1871 startade han tillsammans med Adolf Tenggren, den yngste av bröderna, en liten rörelse under firmanamnet Baumgardt & Co. för tillverkning av tafflar och pianon. Bottenvåningen i ett hus Nygatan 48 blev deras verkstad och här tillverkades fram till år 1900 c:a 500 instrument.

Efter Tenggrens död 1891 drev Baumgardt rörelsen vidare under firmanamnet J.O Baumgardt.

År 1882 kunde Baumgardt köpa en fastighet vid Apotekaregatan 8. I köpet ingick ett hus som åren 1852 - 1872 inrymt Linköpings poststation. Aren 1884 - 1901 uppförde han två bostadshus utmed gatan och en fabriksbyggnad i tegel inne på gården. Gathusen finns kvar ännu idag.

>>> Nästa >>>