Släktskapskalkylator

En antavla är en uppställning av en persons ("probandens") förfäder. I en antavla numreras förfäderna ofta enligt Kekules system där probanden får nummer 1, dess far nr 2, dess mor nr 3, farfar nr 4 osv. Föräldrar till "x" är alltså "2x" och "2x+1". Eftersom det kan bli ganska stora tal när det blir många generationer, har jag gjort detta hjälpmedel för att räkna ut släktskap utifrån en anas nummer. Se t.ex. min antavla i textformat. Det finns en övre gräns för hur stora tal som kan hanteras här, men det räcker i alla fall till de 54 generationer jag har i min antavla.

Beräkna släktskap utifrån anornas nummer:

Du måste ange ett tal större än 1 för att detta ska vara meningsfullt.

Omvänt: Räkna ut numret utifrån släktskapet.

Tillbaka till Släkthistoria