A N T A V L A

för
släkten Ollinen-Ruokojärvi

Upprättad i augusti 1961 av fil.lic. Erik Wahlberg, Uppsala

Framsidan

Mittupslaget. På den nedersta tomma raden ska egentligen farmor och hennes syskon stå.
All information i denna antavla är överförd till det släktträd jag har skapat i Gramps och publicerat här.

Baksidan