En av J.O. Baumgardts anteckningsböcker.

Varför står det 1838? Det året var hans hustru född. Anteckningarna av J.O. Baumgardt är till stor del gjorda långt innan han gifte sig (1877), så anteckningsboken kommer knappast från Kerstin Nestors föräldrahem. Bläcket har samma färg som namnet och datumet överst på sidan: Joh. Otto. Baumgardt
Linköping 13/3 72

Det finns en ficka i pärmen, till vänster i bilden nedan. Den var tom.

Här står det 1838 igen...

Här följer tre och ett halvt uppslag med upp- och nervänd skrift. De två första bilderna har jag roterat.

Uppslag 64-75 nedan är skrivna "upp och ner" och ska därför troligen läsas i omvänd ordning. Här är bilderna roterade 180 grader.

De följande, allra sista sidorna, är skrivna "rättvänt" igen.

På sista sidan finns ett antal Tykobrahedagar, då man ska undvika att göra affärer eller ingå äktenskap "ty de äro inga lyckliga företag". Av slutklämmen att döma tog han det inte så väldigt allvarligt.

Här slutar anteckningsboken.

Se den andra anteckningsboken