Bilder och annat

ur Morfars pärm med material om Boda


Anna Dams inbjudningskort till broderns bröllop.


Fram- och baksidan av tre brevkort.


Den här bilden och nästa fick Morfar av Karl Hammer, som skrev att det är en terrin i brun lera av oskarshamnstyp sedd från två sidor. Eftersom den är osignerad kan den lika gärna vara gjord i Boda. Samma typ kan ha gjorts vid Tillinge I, men borde då vara signerad, enligt Karl Hammer.


Samma terrin som på förra bilden, sedd från ett annat håll.


Det här fotot finns med i Morfars berättelse om Carl Erasmi Dam, hans släkt och hans fajansfabrikation: Fotografiet här ovan är taget i Morfars och Mormors salong i fabriksvillan i Boda, troligen år 1915. Rummet var möblerat med en fin möbel i svartpolerat ädelträ och klädd med plysch i en diskret grön färg. Fotogenlampan står på bordet. Elektrisk ström fanns ännu ej i Boda. Längst till vänster på fotot sitter Morfar med Greta i knät. Far sitter ensam i soffan. Till höger om bordet sitter Mormor och till höger om henne sitter Mor med mig. Bakom Mor och mig står Emmy. Till höger om henne ser man en skymt av matsalen eller matrummet, som vi brukade säga. Det låg intill husets östra gavel. Och därifrån hade man direkt utgång till köket genom en dörr, som brukade hållas stängd när ingen skulle passera där. Från salongen konde man genom dubbeldörrar komme direkt ut på stora verandan. Matsalen, salongen och Morfars kontorsrum låg i fil mot söder.


Fabrikörsvillan vid fabriken, sedd ifrån sydöst. Villan målades röd och vit och alltså i de danska färgerna.


Detta foto och nästa föreställer en tavla målad av Boda-fabriken 1885. Då var Morfars mor två år. Är det hon som är med på bilden?


Nils Bohm skickade två foton av tavlan till Morfar, mest för att dokumentera dess skick.


Det här är det gamla boningshuset på Boda gård, som fanns innan fabriken och fabriksvillan byggdes. Efter Carl Erasmi Dams död 1912 bodde Anna Dam här.


Jag har skannat in två olika papperskopior av detta foto. Om granen borta vid fabriken kan användas som datering, gissar jag att detta foto är taget omkring 1905.


Ett foto av fajansfabriken från en liten glasplåt, 39 x 39 mm, som Nils Bohm fått kopierad av en bekant i Blomstermåla. Nedre tredjedelen var enbart markmotiv, så det togs inte med, för att bilden av byggnaden skulle bli lite större. Är det stenmur eller gärdesgård framför fabriken? Stenmuren tillkom nog senast 1900.


Detta vintermotiv trodde Nils Bohm var från ungefär samma tidsperiod som det föregående fotot. Han och Morfar hade fått varsin kopia av Jan Nilsson i Timmernabben 1989. Det finns ett negativ, och på det står att bilden ska vara tagen 1905. Notera att det ser ut att vara en gärdesgård och inte en stenmur till vänster i bild. Om det är så, är nog bilden några år äldre än så. Samma gran finns med på båda bilderna. På Nissebo finns ytterligare en bild av fabriken där samma gran finns med. Båda bilderna som visas här är nog äldre än den.


Denna bild av arbetarna framför fajansfabriken har Morfar fått av Jan Nilsson i Timmernabben 1989. Det finns ett negativ, och på det står att bilden ska vara tagen 1905 och att personerna till höger är Carl Dam och hans hustru. Det ser mer ut som Adolf dam, och stämmer något bättre åldersmässigt, och kvinnan är inte Josefina Dam. En gissning är att det skulle kunna vara Adolf dams syster Anna. Hon deltog i produktionen, åtminstone av trådfat. Jag tror att bilden snarare är från 1893, då Anna var 30 år och Adolf 37. Det året tog han över fabriken efter sin far.


En bild av Adolf och Josefina Dam, som jämförelse


Ytterligare en bild som jämförelse. I mellersta raden är Anna Dam längst till vänster och Josefina Dam nr 3. Detta kort är taget omkring 1904.

Länkar

Ett brev till Morfar från Nils Bohm 19890609

Utdrag ur Ålemsboken om fajansfabrikerna

Fyra sidor om Pataholm som Morfar sammanställt

Artikel om fajansfabrikernas produkter i Antik & Auktion

Gipsformar från Boda

Lantmäteriakter från Boda

Carl Erasmi Dam, hans släkt och hans fajansfabrikation, av Nils Baumgardt