Akter från Lantmäteriet

Boda, Ålem, 1870-1928

Nedan finns alla lantmäteriakter som rör Boda mellan 1870 och 1928. Det är dock bara de som gäller familjen Dam eller arbetarna i Boda som är länkade. Klicka på aktnamnen för att se akterna. Lantmäteriakter gäller ändring av tomtgränser, avstyckningar och annat. Vanliga fastighetsköp finns inte med. Dessa finns i Stranda Häradsrätts arkiv, men det det är än så länge bara bouppteckningarna som är tillgängliga online, inte fastighetsböckerna.


Sökningen på Lantmäteriet
(https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/advancedsearch.html)

08-ÅLE-AVS36-Avsöndring-1882
Adolf Dam köper Fabriksplanen av sin far. En länk till dokumentet finns här ovanför. I början av dokumentet finns en ganska stor karta, som blev ihoptryckt till A4-format vid PDF-utskriften, så den finns separat här nedanför.


På den tiden verkar det bara ha funnits två arbetarbostäder. Klicka på bilden för en mer högupplöst version.

08-ÅLE-AVS38-Avsöndring-1882 (ej länkad)
Jon Hansson säljer 1/128 mantal av kronoskattehemmanet Boda nr 2 till ett par, kanske hans syster och svåger

08-ÅLE-234-Vägdelning-1883 (ej länkad)
Carl Dam är en av många som berörs.

08-ÅLE-237-Hemmansklyvning-1888 (ej länkad)
Hemmansklyvning i Boda nr 2.

08-ÅLE-AVS39-Avsöndring-1888 (ej länkad)
Arbetaren Sven Jonsson köper ett hus i Boda nr 2 av Carl P Carlsson och Maria Carlsson född Jonsson.

08-ÅLE-AVS40-Avsöndring-1912 (ej länkad)
Gustav Adolf Nilsson köper mark i Boda nr 2 av sin bror.

08-ÅLE-AVS37-Avsöndring-1918
Adolf Dam köper Fabriksplanen 2 av sin syster Anna.

08-ÅLE-AVS41-Avsöndring-1921
Anna Dam säljer "en jordplan benämnd Björkelund" till Fabriksarbetaren Oskar Johansson.

08-ÅLE-AVS42-Avsöndring-1921
Anna Dam säljer "en jordplan benämnd Ekelund" till Fabriksarbetaren Gustaf Holm.

08-ÅLE-AVS43-Avsöndring-1923
Sju delägare, bland dem Anna Dam och J.A. Scherlund, säljer Båtsmanstorpet till fabriksarbetaren Adolf Nilsson.

08-ÅLE-AVS44-Avsöndring-1926
Anna Dam säljer "en jordplan benämnd Ekeberg" till Karl Ågren och hans hustru Hilda Sofia Ågren.

Mer om Boda
En sida med diverse material och länkar.