Gipsformsbilder

tagna hos Stranda Hembygdsförening 3-4 juli 2017
av Gunilla Baumgardt Karlsson och Joakim Hardell

Klicka här för en förteckning över formarna, med möjlighet att skriva kommmentarer