Redigera beskrivningen!

Här kan du skriva och ändra i beskrivningen av formen. OBS! Den befintliga texten ersätts med det som skrivs in i rutan längst ner på sidan. Du kan både göra tillägg och ta bort det som andra har skrivit. Det går att infoga HTML-taggar och CSS. Kom ihåg att avsluta taggarna. Exempelvis påverkar en oavslutad <div>-tagg allting som kommer nedanför på sidan...

Hull1276

Nuvarande beskrivning: Se Hul1125. Formhalvorna har olika nummer, men jag har valt 1276 eftersom det var ledigt. Överdelen till en kanna i etruskisk stil.

Ändra i rutan här nedanför och klicka sedan på knappen för att uppdatera.

Se hur det blev