Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull0950

Benämning i förteckningen: Enkel form, oval

Beskrivning: Maskaron att sätta som handtag på en vas. Hull0947 och Hull0950 är med på samma bild.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen