Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull0972

Benämning i förteckningen: Stödfot

Beskrivning: Bild saknas, men det verkar vara en form till en stödfot att ställa föremål på vid bränning.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen