Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull0977

Benämning i förteckningen: Tvådelad form, rund

Beskrivning: Över- och underdel till tekanna. Locket är Hull1112.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen