Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1001

Benämning i förteckningen: Enkel form, rund

Beskrivning: Liten skålformad sak. Formen har svaga räfflor som ser ut att följa den väg som lertrådarna skulle ha lagts om det varit en flätad skål. Men fanns det så små flätade skålar?

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen