Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1010

Benämning i förteckningen: Enkel form, rund

Beskrivning: En slät tallrik som var avsedd att måla något motiv på. En storlek större än 1262. En storlek mindre än 1014.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen