Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1032

Benämning i förteckningen: Enkel form, rund

Beskrivning: Djupt fat. Ser ut att ha spår av en mittplatta och lersträngar. Mall till ett trådfat? Ser djupare ut än de vanliga trådfaten.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen