Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1051

Benämning i förteckningen: Enkel form, oval

Beskrivning: Det finns två formar med samma nummer. Ett runt lock med reliefdekor, kanske till en tekanna? Den ovala formen som åsyftas i förteckningen är något slags fat eller form, likadan som Hull1052

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen