Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1052

Benämning i förteckningen: Enkel form, oval

Beskrivning: Serveringsfat eller stor oval form med vågig kant, likadan som den ena av formarna med nummer Hull1051.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen