Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1056

Benämning i förteckningen: Enkel form, rund

Beskrivning: Fat eller assiette med eklöv och kvist. Möjligen en storlek mindre än 1275 men annars likadan.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen