Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1057

Benämning i förteckningen: Enkel form, rund

Beskrivning: Det finns två formar med samma nummer. Jag tror att den större av dem är för stor för att vara undersidan till en fot till en soppterrin. Ser man spår av lersträngar? Fanns det så djupa flätade fat? Den mindre kan vara till en knopp eller ett litet lock.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen