Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1094

Benämning i förteckningen: Enkel form, rund

Beskrivning: Mall till en flätad korg? Randen gör att den inte skulle fungera som form för gjutning eller pressning.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen