Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1109

Benämning i förteckningen: Tvådelad form, oval

Beskrivning: Dekoration med vinblad och druvklase - att fästa på annat föremål? Skulle kunna vara ett gardinblad. Sådana finns med i Tillinge Fabriks priskurant 1859.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen