Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1156

Benämning i förteckningen: Enkel form, oval

Benämning i förteckningen: Finns två med detta nummer

Benämning i förteckningen: Tredelad form, oval

Beskrivning: Detta kan vara en form avsedd att hålla en andra formdelar på plats. Annars blir det en äggformad platta med några konstiga avtryck.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen