Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1164

Benämning i förteckningen: Enkel form, trekantig

Beskrivning: Reliefprydd öppen pip till en kanna för t.ex. mjölk. Snarlik Hull1165 och 1166, men har inte samma reliefdekor.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen