Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1165

Benämning i förteckningen: Enkel form, trekantig

Beskrivning: Slät öppen pip till en kanna för t.ex. mjölk. Inte att förväxla med Hull1166 som finns med på samma bild, men som har reliefdekor. Se även Hull1164, som är snarlik men har en annan reliefdekor. Där har en till synes drejad kanna företts med en gjuten pip.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen