Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1166

Benämning i förteckningen: Enkel form, trekantig

Beskrivning: Reliefprydd öppen pip till en kanna för t.ex. mjölk. På samma bild finns Hull1165 som är helt slät. Se även Hull1164, som är snarlik men har en annan reliefdekor. Där har en till synes drejad kanna företts med en gjuten pip.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen