Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1261

Benämning i förteckningen: Tvådelad form, rund

Beskrivning: En hjässa med afrofrisyr, ett lock till en tobaksburk, Likadan som Hull1305.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen