Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1262

Benämning i förteckningen: Numret förekommer mer än en gång.

Beskrivning: Det finns två formar med samma nummer. En av dem är en tvådelad rund form som bildar själva skålen till en soppterrin. Den andra är en enkel rund form till en slät tallrik som var avsedd att måla något motiv på.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen