Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1274

Benämning i förteckningen: Enkel form, oval

Beskrivning: Ornament med blommotiv, ganska hög relief. Blommorna liknar tussilago men inte bladen. Samma blomma finns på Hull0952.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen