Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1275

Benämning i förteckningen: Enkel form, oval

Beskrivning: Det finns två formar med samma nummer. Den ena är fatet som melonsmörasken ligger på, det har en relief som liknar en eklövskrans med ett ett litet skaft. Den andra är troligen en sparbössa i form av ett päron. Likadan som Hull1086.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen