Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Hull1300

Benämning i förteckningen: Femdelad form, oval

Beskrivning: En tobaksburk i form av ett manshuvud med afrikanska drag

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Ålems hembygdsförening och finns på Hullgrenska gården i Pataholm. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo. Gipsformsbilderna togs av Gunilla Baumgardt Carlsson och Joakim Hardell den 4 juli 2016.


Tillbaka till förteckningen