Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Stra0201

Beskrivning: En spargris. Ben och knorr göts separat. Se Stra0112.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Stranda hembygdsförening i Mönsterås. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo.


Tillbaka till förteckningen