Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Stra2022

Beskrivning: Piplersdekor. 2 Natten o. 1 Dagen av B.Thorvaldsen. Användes till kaffekannor o. tillbringare av Oskarshamn o. Boda.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Stranda hembygdsförening i Mönsterås. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo.


Tillbaka till förteckningen