Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Stra2042

Beskrivning: Piplersdekor. Användes på stora gräddsnipan. Samma som Stra2079.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Stranda hembygdsförening i Mönsterås. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo.


Tillbaka till förteckningen