Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Stra2132

Beskrivning: Piplersdekor. Lönnlöv. Största storleken av 3. Ingen känd användning.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Stranda hembygdsförening i Mönsterås. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo.


Tillbaka till förteckningen