Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Stra2175

Beskrivning: Skulle kunna vara en gräddsnipa. Tillinge1 gjorde två formade modeller enl. priskuranten från 1859.Stra2177 skulle kunna vara handtag till snipan.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Stranda hembygdsförening i Mönsterås. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo.


Tillbaka till förteckningen