Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Stra2269

Beskrivning: Piplersdekor. Finns på formade soppterrinen o.flätade ampeln.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Stranda hembygdsförening i Mönsterås. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo.


Tillbaka till förteckningen