Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Stra2299

Beskrivning: Piplersdekor. "Minervas uggla" del av "Natten". Samma som Stra2300.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Stranda hembygdsförening i Mönsterås. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo.


Tillbaka till förteckningen