Gipsformar från Boda

Arbete pågår. Denna sida är ett utkast.

Stra2327

Beskrivning: Kan vara del av Apostlakannan. En av apostlarna.

Klicka här för att redigera beskrivningen


Gipsformarna tillhör Stranda hembygdsförening i Mönsterås. Avbildade fajansföremål, som ibland visas som exempel på formarnas användning, kan vara i privat ägo.


Tillbaka till förteckningen