Kajsa Bohms släktforskning


Antavlor över släkten Dam/Ancher

Antavlor i textform över Carl Erasmi Dams och Elibabeth Christine Anchers förfäder, samt mer information om vissa släktgrenar.

Handritade antavlor i tabellform

Dessa går inte lika långt tillbaka i tiden som de textbaserade antavlorna, men kan vara lättare att överblicka. Originalen var i A3-format.

Digitaliserade antavlor i tabellform

Samma som ovan, men de här har jag gjort om till vektorformat. Denna version rekommenderas för utskrifter i A4-storlek.

Släktskapskalkylator

Vad betyder det att en ana (förfader/förmoder) har nummer 85? Ta reda på det här!

Släkthistoria

Tillbaka till huvudsidan.